تیبا 2

تیبا 2

[قیمت فعلی]

28616000 تومان

نقدی

قیمت (تومان) توضیحات تحویل
28,016,000 جشنواره نوروزی محصولات سایپا تخفیف: 600000 تومان موعد تحویل: 7 روزه این خودرو با مدل 97 عرضه می گردد این شرایط از ساعت 14 روز دوشنبه مورخ 96/11/23 تا زمان تکمیل ظرفیت فعال می باشد فوری

اقساطی

قیمت (تومان) توضیحات تحویل
18,616,000
+
24 قسط ماهیانه
531,500 تومانی
این خودرو با مدل 97 عرضه می گردد تسهیلات : 10000000 تومان بازپرداخت : 4 چک 6 ماهه نرخ تسهیلات : 21% فوری
18,616,000
+
18 قسط ماهیانه
670,167 تومانی
این خودرو با مدل 97 عرضه می گردد تسهیلات : 10000000 تومان بازپرداخت : 3 چک 6 ماهه نرخ تسهیلات : 20% فوری
20,616,000
+
12 قسط ماهیانه
725,250 تومانی
این خودرو با مدل 97 عرضه می گردد تسهیلات : 8000000 تومان بازپرداخت : 3 چک 4 ماهه نرخ تسهیلات : 13% فوری
22,616,000
+
6 قسط ماهیانه
1,000,000 تومانی
این خودرو با مدل 97 عرضه می گردد تسهیلات : 6000000 تومان بازپرداخت : 2 چک 3 ماهه نرخ تسهیلات : 0% فوری
16,616,000
+
24 قسط ماهیانه
645,000 تومانی
این خودرو با مدل 97 عرضه می گردد تسهیلات : 12000000 تومان بازپرداخت : 4 چک 6 ماهه نرخ تسهیلات : 22% فوری
13,616,000
+
12 قسط ماهیانه
1,396,700 تومانی
تسهیلات: 15000000 تومان نرخ بهره: 21% موعد تحویل: 15 روزه این شرایط ویژه نیروهای مسلح ، سازمان ها و شرکت های تابعه و پرسنل وزارت آموزش و پرورش می باشد فوری
13,616,000
+
24 قسط ماهیانه
770,800 تومانی
تسهیلات: 15000000 تومان نرخ بهره: 21% موعد تحویل: 15 روزه این شرایط ویژه نیروهای مسلح ، سازمان ها و شرکت های تابعه و پرسنل وزارت آموزش و پرورش می باشد فوری
20,616,000
+
6 قسط ماهیانه
1,380,000 تومانی
جشنواره نوروزی محصولات سایپا این خودرو با مدل 97 عرضه می گردد تسهیلات: 8000000 تومان بازپرداخت: 2 چک 3 ماهه نرخ تسهیلات: 9% این شرایط از ساعت 14 روز دوشنبه مورخ 96/11/23 تا زمان تکمیل ظرفیت فعال می باشد فوری
18,616,000
+
12 قسط ماهیانه
940,000 تومانی
جشنواره نوروزی محصولات سایپا این خودرو با مدل 97 عرضه می گردد تسهیلات: 10000000 تومان بازپرداخت: 3 چک 4 ماهه نرخ تسهیلات: 17% این شرایط از ساعت 14 روز دوشنبه مورخ 96/11/23 تا زمان تکمیل ظرفیت فعال می باشد فوری
14,616,000
+
18 قسط ماهیانه
960,000 تومانی
جشنواره نوروزی محصولات سایپا این خودرو با مدل 97 عرضه می گردد تسهیلات: 14000000 تومان بازپرداخت: 3 چک 6 ماهه نرخ تسهیلات: 21% این شرایط از ساعت 14 روز دوشنبه مورخ 96/11/23 تا زمان تکمیل ظرفیت فعال می باشد فوری
11,616,000
+
24 قسط ماهیانه
950,000 تومانی
جشنواره نوروزی محصولات سایپا این خودرو با مدل 97 عرضه می گردد تسهیلات: 17000000 تومان بازپرداخت: 4 چک 6 ماهه نرخ تسهیلات: 22% این شرایط از ساعت 14 روز دوشنبه مورخ 96/11/23 تا زمان تکمیل ظرفیت فعال می باشد فوری
کلاس خودرو
هاچ بک
گیربکس
دستی
نوع سوخت
بنزینی
خانواده
سه نفر
هزینه نگهداری
کم
ابعاد
کوچک

تجهیزات رفاهی استاندارد

تجهیزات ایمنی استاندارد

خودروهای مشابه

کوییک دستی

هاچ بک / سایپا
32,900,000 تومان
پیش فروش

پژو 206 تیپ 2

هاچ بک / ایران خودرو
33,844,700 تومان
پیش فروش / نقدی
مقایسه
back to top