سایپا 131

سایپا 131

[قیمت فعلی]

33725000 تومان

شرایط فروشی تعریف نشده است
کلاس خودرو
سواری
گیربکس
دستی
نوع سوخت
بنزینی
خانواده
چهار نفر
هزینه نگهداری
کم
ابعاد
کوچک

تجهیزات رفاهی استاندارد

تجهیزات ایمنی استاندارد

خودروهای مشابه

سایپا 132

سواری / سایپا
34,200,000 تومان

تیبا

سواری / سایپا
39,425,000 تومان
مقایسه
back to top