کیا سراتو 2000 اتوماتیک

کیا سراتو 2000 اتوماتیک

[قیمت فعلی]

96145000 تومان

شرایط فروشی تعریف نشده است

تجهیزات رفاهی استاندارد

تجهیزات ایمنی استاندارد

خودروهای مشابه

مقایسه
back to top