چانگان CS35 اتوماتیک

چانگان CS35 اتوماتیک

[قیمت فعلی]

69057000 تومان

نقدی

قیمت (تومان) توضیحات تحویل
69,057,000 موعد تحویل : 30 روزه فوری

پیش فروش

قیمت (تومان) توضیحات تحویل
30,000,000 سود مشارکت : 18% سود انصراف : 15% تخفیف : 184000 تومان موعد تحویل : بهمن 96 شرایط ویژه : کارت طلایی 5 ستاره مابقی مبلغ خودرو در زمان صدور دعوتنامه به قیمت روز محاسبه و از مشتری اخذ می گردد مدت دار
30,000,000 سود مشارکت : 18% سود انصراف : 15% تخفیف : 258000 تومان موعد تحویل : اسفند 96 شرایط ویژه : کارت طلایی 5 ستاره مابقی مبلغ خودرو در زمان صدور دعوتنامه به قیمت روز محاسبه و از مشتری اخذ می گردد مدت دار

اعتباری

قیمت (تومان) توضیحات تحویل
35,000,000
+
12 قسط ماهیانه
1,862,000 تومانی
سود مشارکت : 18% سود انصراف : 15% تسهیلات : 20000000 تومان بازپرداخت : 3 چک 4 ماهه سود تسهیلات : 21% موعد تحویل : بهمن و اسفند 96 مابقی مبلغ خودرو در زمان صدور دعوتنامه به قیمت روز محاسبه و از مشتری اخذ می گردد مدت دار
35,000,000
+
15 قسط ماهیانه
1,527,000 تومانی
سود مشارکت : 18% سود انصراف : 15% تسهیلات : 20000000 تومان بازپرداخت : 3 چک 5 ماهه سود تسهیلات : 21% موعد تحویل : بهمن و اسفند 96 مابقی مبلغ خودرو در زمان صدور دعوتنامه به قیمت روز محاسبه و از مشتری اخذ می گردد مدت دار
35,000,000
+
24 قسط ماهیانه
1,028,000 تومانی
سود مشارکت : 18% سود انصراف : 15% تسهیلات : 20000000 تومان بازپرداخت : 4 چک 6 ماهه سود تسهیلات : 21% موعد تحویل : بهمن و اسفند 96 مابقی مبلغ خودرو در زمان صدور دعوتنامه به قیمت روز محاسبه و از مشتری اخذ می گردد مدت دار
35,000,000
+
12 قسط ماهیانه
2,794,000 تومانی
سود مشارکت : 18% سود انصراف : 15% تسهیلات : 30000000 تومان بازپرداخت : 3 چک 4 ماهه سود تسهیلات : 21% موعد تحویل : بهمن و اسفند 96 مابقی مبلغ خودرو در زمان صدور دعوتنامه به قیمت روز محاسبه و از مشتری اخذ می گردد مدت دار
35,000,000
+
15 قسط ماهیانه
2,291,000 تومانی
سود مشارکت : 18% سود انصراف : 15% تسهیلات : 30000000 تومان بازپرداخت : 3 چک 5 ماهه سود تسهیلات : 21% موعد تحویل : بهمن و اسفند 96 مابقی مبلغ خودرو در زمان صدور دعوتنامه به قیمت روز محاسبه و از مشتری اخذ می گردد مدت دار
35,000,000
+
24 قسط ماهیانه
1,541,000 تومانی
سود مشارکت : 18% سود انصراف : 15% تسهیلات : 30000000 تومان بازپرداخت : 4 چک 6 ماهه سود تسهیلات : 21% موعد تحویل : بهمن و اسفند 96 مابقی مبلغ خودرو در زمان صدور دعوتنامه به قیمت روز محاسبه و از مشتری اخذ می گردد مدت دار

اقساطی

قیمت (تومان) توضیحات تحویل
55,272,130
+
12 قسط ماهیانه
1,933,500 تومانی
تسهیلات : 20000000 تومان بازپرداخت : 2 چک 6 ماهه سود تسهیلات : 21% موعد تحویل : 30 روزه مبلغ مالیات برارزش افزوده در قیمت خودرو محاسبه شده است فوری
55,272,130
+
18 قسط ماهیانه
1,352,170 تومانی
تسهیلات : 20000000 تومان بازپرداخت : 3 چک 6 ماهه سود تسهیلات : 21% موعد تحویل : 30 روزه مبلغ مالیات برارزش افزوده در قیمت خودرو محاسبه شده است فوری
55,272,130
+
24 قسط ماهیانه
1,063,000 تومانی
تسهیلات : 20000000 تومان بازپرداخت : 4 چک 6 ماهه سود تسهیلات : 21% موعد تحویل : 30 روزه مبلغ مالیات برارزش افزوده در قیمت خودرو محاسبه شده است فوری
کلاس خودرو
شاسی بلند/کراس اوور
گیربکس
اتوماتیک
تیپ گیربکس
AT
نوع سوخت
بنزینی
خانواده
چهار نفر
هزینه نگهداری
کم
ابعاد
کوچک

تجهیزات رفاهی استاندارد

تجهیزات ایمنی استاندارد

خودروهای مشابه

ام وی ام X22 اتوماتیک

شاسی بلند/کراس اوور / مدیران خودرو
67,460,000 تومان
اقساطی

لیفان X60 اتوماتیک

شاسی بلند/کراس اوور / کرمان موتور
69,500,000 تومان

ام وی ام X33S Sport

شاسی بلند/کراس اوور / مدیران خودرو
82,090,000 تومان
نقدی / اقساطی

هایما S7 دستی

شاسی بلند/کراس اوور / ایران خودرو
72,055,600 تومان

جک S3

شاسی بلند/کراس اوور / کرمان موتور
73,990,000 تومان
پیش فروش

ام وی ام X33S

شاسی بلند/کراس اوور / مدیران خودرو
80,030,000 تومان
نقدی / اقساطی

هایما S7 اتوماتیک

شاسی بلند/کراس اوور / ایران خودرو
79,229,900 تومان
نقدی / اقساطی

ام وی ام X22 اتوماتیک اسپورت

شاسی بلند/کراس اوور / مدیران خودرو
69,000,000 تومان
اقساطی

هایما S5 اتوماتیک

شاسی بلند/کراس اوور / ایران خودرو
75,000,000 تومان
مقایسه
back to top