سانگ یانگ تیوولی

سانگ یانگ تیوولی

[قیمت فعلی]

124900000 تومان

پیش فروش

قیمت (تومان) توضیحات تحویل
80,000,000 سود مشارکت: 24% تحویل: 150 روز کاری الباقی مبلغ خودرو پس از صدور دعوتنامه به قیمت روز محاسبه و پس از کسر سود مشارکت از مشتری اخذ می گردد. مدت دار
60,000,000 سود مشارکت: 22% تحویل: 150 روز کاری الباقی مبلغ خودرو پس از صدور دعوتنامه به قیمت روز محاسبه و پس از کسر سود مشارکت از مشتری اخذ می گردد. مدت دار
65,000,000 سود مشارکت: 21% تحویل: آبان 97 الباقی مبلغ خودرو پس از صدور دعوتنامه به قیمت روز محاسبه و پس از کسر سود مشارکت از مشتری اخذ می گردد. مدت دار
65,000,000 سود مشارکت: 21% تحویل: آذر 97 الباقی مبلغ خودرو پس از صدور دعوتنامه به قیمت روز محاسبه و پس از کسر سود مشارکت از مشتری اخذ می گردد. مدت دار
65,000,000 سود مشارکت: 20% تحویل: دی 97 الباقی مبلغ خودرو پس از صدور دعوتنامه به قیمت روز محاسبه و پس از کسر سود مشارکت از مشتری اخذ می گردد. مدت دار
45,000,000 ودیعه دوم به تاریخ 60 روز پس از ثبت نام: 10000000 تومان سود مشارکت: 19% تحویل: آبان 97 الباقی مبلغ خودرو پس از صدور دعوتنامه به قیمت روز محاسبه و پس از کسر سود مشارکت از مشتری اخذ می گردد. مدت دار
45,000,000 ودیعه دوم به تاریخ 60 روز پس از ثبت نام: 10000000 تومان سود مشارکت: 19% تحویل: آذر 97 الباقی مبلغ خودرو پس از صدور دعوتنامه به قیمت روز محاسبه و پس از کسر سود مشارکت از مشتری اخذ می گردد. مدت دار
45,000,000 ودیعه دوم به تاریخ 60 روز پس از ثبت نام: 10000000 تومان سود مشارکت: 19% تحویل: دی 97 الباقی مبلغ خودرو پس از صدور دعوتنامه به قیمت روز محاسبه و پس از کسر سود مشارکت از مشتری اخذ می گردد. مدت دار
80,000,000 سود مشارکت: 24% تحویل: 180 روز کاری الباقی مبلغ خودرو پس از صدور دعوتنامه به قیمت روز محاسبه و پس از کسر سود مشارکت از مشتری اخذ می گردد. مدت دار
60,000,000 سود مشارکت: 22% تحویل: 180 روز کاری الباقی مبلغ خودرو پس از صدور دعوتنامه به قیمت روز محاسبه و پس از کسر سود مشارکت از مشتری اخذ می گردد. مدت دار

اعتباری

قیمت (تومان) توضیحات تحویل
55,000,000
+
21 قسط ماهیانه
1,543,000 تومانی
ودیعه دوم 60 روز پس از ثبت نام: 10000000 تومان ودیعه سوم 120 روز پس از ثبت نام: 10000000 تومان پرداختی در زمان تحویل: 17500000 تومان تسهیلات: 32400000 تومان نرخ سود اقساط: 0% موعد تحویل: 180 روز کاری قیمت علی الحساب الباقی مبلغ خودرو پس از صدور دعوتنامه به قیمت روز محاسبه و پس از کسر سود مشارکت از مشتری اخذ می گردد. مدت دار
55,000,000
+
36 قسط ماهیانه
1,065,000 تومانی
ودیعه دوم 60 روز پس از ثبت نام: 10000000 تومان ودیعه سوم 120 روز پس از ثبت نام: 10000000 تومان پرداختی در زمان تحویل: 17500000 تومان تسهیلات: 32400000 تومان نرخ سود اقساط: 11% موعد تحویل: 180 روز کاری قیمت علی الحساب الباقی مبلغ خودرو پس از صدور دعوتنامه به قیمت روز محاسبه و پس از کسر سود مشارکت از مشتری اخذ می گردد. مدت دار
45,000,000
+
19 قسط ماهیانه
1,706,000 تومانی
ودیعه دوم 60 روز پس از ثبت نام: 15000000 تومان ودیعه سوم 120 روز پس از ثبت نام: 15000000 تومان پرداختی در زمان تحویل: 17500000 تومان تسهیلات: 32400000 تومان نرخ سود اقساط: 0% موعد تحویل: 180 روز کاری قیمت علی الحساب الباقی مبلغ خودرو پس از صدور دعوتنامه به قیمت روز محاسبه و پس از کسر سود مشارکت از مشتری اخذ می گردد. مدت دار
45,000,000
+
36 قسط ماهیانه
1,070,000 تومانی
ودیعه دوم 60 روز پس از ثبت نام: 15000000 تومان ودیعه سوم 120 روز پس از ثبت نام: 15000000 تومان پرداختی در زمان تحویل: 17500000 تومان تسهیلات: 32400000 تومان نرخ سود اقساط: 12% موعد تحویل: 180 روز کاری قیمت علی الحساب الباقی مبلغ خودرو پس از صدور دعوتنامه به قیمت روز محاسبه و پس از کسر سود مشارکت از مشتری اخذ می گردد. مدت دار
35,000,000
+
18 قسط ماهیانه
2,540,000 تومانی
ودیعه دوم 60 روز پس از ثبت نام: 15000000 تومان ودیعه سوم 120 روز پس از ثبت نام: 15000000 تومان پرداختی در زمان تحویل: 17500000 تومان تسهیلات: 42400000 تومان نرخ سود اقساط: 9/5% موعد تحویل: 180 روز کاری قیمت علی الحساب الباقی مبلغ خودرو پس از صدور دعوتنامه به قیمت روز محاسبه و پس از کسر سود مشارکت از مشتری اخذ می گردد. مدت دار
35,000,000
+
32 قسط ماهیانه
1,660,000 تومانی
ودیعه دوم 60 روز پس از ثبت نام: 15000000 تومان ودیعه سوم 120 روز پس از ثبت نام: 15000000 تومان پرداختی در زمان تحویل: 17500000 تومان تسهیلات: 42400000 تومان نرخ سود اقساط: 17% موعد تحویل: 180 روز کاری قیمت علی الحساب الباقی مبلغ خودرو پس از صدور دعوتنامه به قیمت روز محاسبه و پس از کسر سود مشارکت از مشتری اخذ می گردد. مدت دار

اقساطی

قیمت (تومان) توضیحات تحویل
75,000,000
+
22 قسط ماهیانه
1,590,000 تومانی
پرداختی در زمان تحویل: 15000000 تومان تسهیلات: 34900000 تومان نرخ سود اقساط: 0% موعد تحویل: 180 روز کاری قیمت علی الحساب الباقی مبلغ خودرو پس از صدور دعوتنامه به قیمت روز محاسبه و پس از کسر سود مشارکت از مشتری اخذ می گردد. مدت دار
65,000,000
+
25 قسط ماهیانه
2,020,000 تومانی
پرداختی در زمان تحویل: 15000000 تومان تسهیلات: 44900000 تومان نرخ سود اقساط: 11% موعد تحویل: 180 روز کاری قیمت علی الحساب الباقی مبلغ خودرو پس از صدور دعوتنامه به قیمت روز محاسبه و پس از کسر سود مشارکت از مشتری اخذ می گردد. مدت دار

تجهیزات رفاهی استاندارد

تجهیزات ایمنی استاندارد

تجهیزات اضافی

قیمت علی الحساب

تخفیف و سرویس های هدیه

خودروهای تحویلی دارای 5 سال یا 150000 کیلومتر گارانتی می باشند مالیات بر ارزش افزوده براساس ضوابط قانونی موجود به طور جداگانه محاسبه و از متقاضی خرید اخذ می گردد

خودروهای مشابه

بی وای دی S6

شاسی بلند/کراس اوور / کارمانیا
125,700,000 تومان
اقساطی / پیش فروش

چری تیگو 5 Luxury

شاسی بلند/کراس اوور / مدیران خودرو
115,100,000 تومان
اقساطی / نقدی

چری تیگو 7 لاکچری

شاسی بلند/کراس اوور / مدیران خودرو
119,900,000 تومان

جک S5 اتوماتیک

شاسی بلند/کراس اوور / کرمان موتور
123,500,000 تومان

چری تیگو 5 Excellent

شاسی بلند/کراس اوور / مدیران خودرو
120,900,000 تومان
اقساطی / نقدی

پژو 2008

شاسی بلند/کراس اوور / ایکاپ
114,994,000 تومان

رنو کپچر مدل 2017

شاسی بلند/کراس اوور / ایران خودرو
121,900,000 تومان
مقایسه
back to top