مینی کانتری من

مینی کانتری من

[قیمت تقریبی]

475000000 تومان

شرایط فروشی تعریف نشده است
کلاس خودرو
هاچ بک
گیربکس
اتوماتیک
تیپ گیربکس
AT
نوع سوخت
بنزینی
خانواده
چهار نفر
هزینه نگهداری
متوسط
ابعاد
متوسط

تجهیزات رفاهی استاندارد

تجهیزات ایمنی استاندارد

خودروهای مشابه

مینی کلاب من

هاچ بک / پرشیا خودرو
445,000,000 تومان
مقایسه
back to top