2017 BMW 530i sedan Champion

2017 BMW 530i sedan Champion

[آخرین قیمت]

1034000000 تومان

شرایط فروشی تعریف نشده است
کلاس خودرو
سواری
گیربکس
اتوماتیک تیپ‌ترونیک
تیپ گیربکس
AT
نوع سوخت
بنزینی
خانواده
بیش از چهار نفر
هزینه نگهداری
زیاد
ابعاد
بزرگ

تجهیزات رفاهی استاندارد

تجهیزات ایمنی استاندارد

خودروهای مشابه

BMW 530i sedan Progressive 2018

سواری / پرشیا خودرو
1,199,000,000 تومان
نقدی

BMW 530i sedan Business Pro 2018

سواری / پرشیا خودرو
1,114,000,000 تومان
نقدی

BMW 530i sedan Business Plus 2018

سواری / پرشیا خودرو
1,134,000,000 تومان
نقدی

BMW 530i sedan Business 2018

سواری / پرشیا خودرو
1,074,000,000 تومان

BMW 330i Performance 2018

سواری / پرشیا خودرو
1,199,000,000 تومان
نقدی / اقساطی

BMW 530i Progressive Sport 2018

سواری / پرشیا خودرو
1,209,000,000 تومان
نقدی

BMW 530i sedan Business Sport 2018

سواری / پرشیا خودرو
1,139,000,000 تومان
اقساطی
مقایسه
back to top