BMW 530i sedan Business 2018

BMW 530i sedan Business 2018

[آخرین قیمت]

1074000000 تومان

شرایط فروشی تعریف نشده است
کلاس خودرو
سواری
گیربکس
اتوماتیک تیپ‌ترونیک
تیپ گیربکس
AT
نوع سوخت
بنزینی
خانواده
بیش از چهار نفر
هزینه نگهداری
زیاد
ابعاد
بزرگ

تجهیزات رفاهی استاندارد

تجهیزات ایمنی استاندارد

خودروهای مشابه

2017 BMW 530i sedan Champion

سواری / پرشیا خودرو
1,034,000,000 تومان

BMW 530i sedan Business Pro 2018

سواری / پرشیا خودرو
1,114,000,000 تومان
نقدی

BMW 530i sedan Business Plus 2018

سواری / پرشیا خودرو
1,134,000,000 تومان
نقدی

BMW 330i Performance 2018

سواری / پرشیا خودرو
1,199,000,000 تومان
اقساطی / نقدی

BMW 530i sedan Progressive 2018

سواری / پرشیا خودرو
1,199,000,000 تومان
نقدی

BMW 530i Progressive Sport 2018

سواری / پرشیا خودرو
1,209,000,000 تومان
نقدی
مقایسه
back to top