برلیانس  H320 دستی

برلیانس H320 دستی

[قیمت فعلی]

56836000 تومان

پیش فروش

قیمت (تومان) توضیحات تحویل
28,000,000 فروش با قیمت قطعی سود مشارکت: 15% سود انصراف: 12% موعد تحویل: مهر 97 مابقی مبلغ خودرو در زمان صدور دعوتنامه محاسبه و پس از کسر سود مشارکت از خریدار اخذ می گردد. مدت دار

تجهیزات رفاهی استاندارد

تجهیزات ایمنی استاندارد

تجهیزات اضافی

با موتور جدید 1650 سی سی
مقایسه
back to top