برلیانس  H320 دستی

برلیانس H320 دستی

[قیمت فعلی]

56836000 تومان

شرایط فروشی تعریف نشده است

تجهیزات رفاهی استاندارد

تجهیزات ایمنی استاندارد

تجهیزات اضافی

با موتور جدید 1650 سی سی
مقایسه
back to top