برلیانس  H230 دستی

برلیانس H230 دستی

[قیمت فعلی]

39900000 تومان

پیش فروش

قیمت (تومان) توضیحات تحویل
14,000,000 موعد تحویل : فروردین و اردیبهشت 97 سود شمارکت سالانه : 18% سود انصراف سالانه : 15% باقیمانده وجه خودرو در زمان صدور دعوتنامه و به قیمت روز محاسبه خواهد شد بیمه بدنه رایگان مدت دار

اعتباری

قیمت (تومان) توضیحات تحویل
15,000,000
+
12 قسط ماهیانه
1,280,000 تومانی
موعد تحویل : فروردین و اردیبهشت 97 سود شمارکت سالانه : 18% سود انصراف سالانه : 15% حداکثر تسهیلات : 15000000 تومان بازپرداخت : 3 چک 4 ماهه نرخ تسهیلات :4% باقیمانده وجه خودرو در زمان صدور دعوتنامه و به قیمت روز محاسبه خواهد شد مدت دار
15,000,000
+
18 قسط ماهیانه
885,000 تومانی
موعد تحویل : فروردین و اردیبهشت 97 سود مشارکت سالانه : 18% سود انصراف سالانه : 15% حداکثر تسهیلات : 15000000 تومان بازپرداخت : 3 چک 6 ماهه نرخ تسهیلات :7% باقیمانده وجه خودرو در زمان صدور دعوتنامه و به قیمت روز محاسبه خواهد شد مدت دار
15,000,000
+
18 قسط ماهیانه
1,220,000 تومانی
موعد تحویل : خرداد 97 سود مشارکت سالانه : 18% سود انصراف سالانه : 15% حداکثر تسهیلات : 20000000 تومان بازپرداخت : 3 چک 6 ماهه نرخ تسهیلات :12% باقیمانده وجه خودرو در زمان صدور دعوتنامه و به قیمت روز محاسبه خواهد شد مدت دار
15,000,000
+
12 قسط ماهیانه
1,750,000 تومانی
موعد تحویل : خرداد 97 سود مشارکت سالانه : 18% سود انصراف سالانه : 15% حداکثر تسهیلات : 20000000 تومان بازپرداخت : 3 چک 4 ماهه نرخ تسهیلات :9% باقیمانده وجه خودرو در زمان صدور دعوتنامه و به قیمت روز محاسبه خواهد شد مدت دار
15,000,000
+
24 قسط ماهیانه
1,000,000 تومانی
موعد تحویل : خرداد 97 سود مشارکت سالانه : 18% سود انصراف سالانه : 15% حداکثر تسهیلات : 20000000 تومان بازپرداخت : 6 چک 4 ماهه نرخ تسهیلات :18% باقیمانده وجه خودرو در زمان صدور دعوتنامه و به قیمت روز محاسبه خواهد شد مدت دار
15,000,000
+
36 قسط ماهیانه
750,000 تومانی
موعد تحویل : خرداد 97 سود مشارکت سالانه : 18% سود انصراف سالانه : 15% حداکثر تسهیلات : 20000000 تومان بازپرداخت : 9 چک 4 ماهه نرخ تسهیلات :20% باقیمانده وجه خودرو در زمان صدور دعوتنامه و به قیمت روز محاسبه خواهد شد مدت دار
کلاس خودرو
سواری
گیربکس
دستی
نوع سوخت
بنزینی
خانواده
چهار نفر
هزینه نگهداری
کم
ابعاد
متوسط

تجهیزات رفاهی استاندارد

تجهیزات ایمنی استاندارد

تخفیف و سرویس های هدیه

بسته خدمت 3 ستاره

خودروهای مشابه

پژو 206 صندوقدار تیپ V8

سواری / ایران خودرو
39,792,300 تومان
پیش فروش

تندر 90 E2

سواری / پارس خودرو
40,406,400 تومان
پیش فروش / نقدی

برلیانس H320 دستی

سواری / پارس خودرو
47,500,000 تومان
پیش فروش / اعتباری

پژو پارس LX

سواری / ایران خودرو
39,468,700 تومان
پیش فروش

برلیانس H330 دستی

سواری / پارس خودرو
45,700,000 تومان
پیش فروش / اعتباری

رانا LX

سواری / ایران خودرو
36,607,500 تومان
اقساطی
مقایسه
back to top