ام وی ام X22 دستی اسپورت

ام وی ام X22 دستی اسپورت

[قیمت فعلی]

60760000 تومان

اقساطی

قیمت (تومان) توضیحات تحویل
29,550,000
+
12 قسط ماهیانه
2,806,533 تومانی
بازپرداخت : 4 چک 3 ماهه نرخ بهره : 17% فوری
29,550,000
+
18 قسط ماهیانه
2,024,400 تومانی
بازپرداخت : 6 چک 3 ماهه نرخ بهره : 18% فوری
29,550,000
+
24 قسط ماهیانه
1,597,770 تومانی
بازپرداخت : 8 چک 3 ماهه نرخ بهره : 19% فوری
31,265,000
+
12 قسط ماهیانه
2,725,100 تومانی
بازپرداخت : 4 چک 3 ماهه نرخ بهره : 12% اقساط اعلام شده با احتساب یک سال بیمه ثالث و تا پایان اقساط بیمه بدنه می باشد فوری
31,265,000
+
18 قسط ماهیانه
1,961,550 تومانی
بازپرداخت : 6 چک 3 ماهه نرخ بهره : 14% اقساط اعلام شده با احتساب یک سال بیمه ثالث و تا پایان اقساط بیمه بدنه می باشد فوری
31,265,000
+
24 قسط ماهیانه
1,552,500 تومانی
بازپرداخت : 8 چک 3 ماهه نرخ بهره : 16% اقساط اعلام شده با احتساب یک سال بیمه ثالث و تا پایان اقساط بیمه بدنه می باشد فوری
31,265,000
+
30 قسط ماهیانه
1,357,270 تومانی
بازپرداخت : 10 چک 3 ماهه نرخ بهره : 18% اقساط اعلام شده با احتساب یک سال بیمه ثالث و تا پایان اقساط بیمه بدنه می باشد فوری
31,265,000
+
36 قسط ماهیانه
1,206,340 تومانی
بازپرداخت : 12 چک 3 ماهه نرخ بهره : 20% اقساط اعلام شده با احتساب یک سال بیمه ثالث و تا پایان اقساط بیمه بدنه می باشد فوری
کلاس خودرو
شاسی بلند/کراس اوور
گیربکس
دستی
نوع سوخت
بنزینی
خانواده
چهار نفر
هزینه نگهداری
متوسط
ابعاد
کوچک

تجهیزات رفاهی استاندارد

تجهیزات ایمنی استاندارد

خودروهای مشابه

ام وی ام X22 اتوماتیک

شاسی بلند/کراس اوور / مدیران خودرو
67,460,000 تومان
اقساطی

لیفان X60 اتوماتیک

شاسی بلند/کراس اوور / کرمان موتور
69,500,000 تومان

لیفان X50 اتوماتیک

شاسی بلند/کراس اوور / کرمان موتور
56,150,000 تومان

برلیانس C3 کراس

شاسی بلند/کراس اوور / پارس خودرو
57,500,000 تومان

هایما S7 دستی

شاسی بلند/کراس اوور / ایران خودرو
72,055,600 تومان

ام وی ام X22 دستی

شاسی بلند/کراس اوور / مدیران خودرو
59,220,000 تومان
اقساطی

چانگان CS35 اتوماتیک

شاسی بلند/کراس اوور / سایپا
69,057,000 تومان
نقدی / اقساطی / پیش فروش / اعتباری

ام وی ام X22 اتوماتیک اسپورت

شاسی بلند/کراس اوور / مدیران خودرو
69,000,000 تومان
اقساطی
مقایسه
back to top