ام وی ام X22 دستی

ام وی ام X22 دستی

[قیمت فعلی]

59220000 تومان

اقساطی

قیمت (تومان) توضیحات تحویل
30,475,000
+
12 قسط ماهیانه
2,655,850 تومانی
بازپرداخت : 4 چک 3 ماهه نرخ بهره : 12% اقساط اعلام شده با احتساب یک سال بیمه ثالث و تا پایان اقساط بیمه بدنه می باشد فوری
30,475,000
+
18 قسط ماهیانه
1,911,670 تومانی
بازپرداخت : 6 چک 3 ماهه نرخ بهره : 14% اقساط اعلام شده با احتساب یک سال بیمه ثالث و تا پایان اقساط بیمه بدنه می باشد فوری
30,475,000
+
24 قسط ماهیانه
1,509,700 تومانی
بازپرداخت : 8 چک 3 ماهه نرخ بهره : 16% اقساط اعلام شده با احتساب یک سال بیمه ثالث و تا پایان اقساط بیمه بدنه می باشد فوری
30,475,000
+
30 قسط ماهیانه
1,322,770 تومانی
بازپرداخت : 10 چک 3 ماهه نرخ بهره : 18% اقساط اعلام شده با احتساب یک سال بیمه ثالث و تا پایان اقساط بیمه بدنه می باشد فوری
30,475,000
+
36 قسط ماهیانه
1,175,650 تومانی
بازپرداخت : 12 چک 3 ماهه نرخ بهره : 20% اقساط اعلام شده با احتساب یک سال بیمه ثالث و تا پایان اقساط بیمه بدنه می باشد فوری

خودروهای مشابه

ام وی ام X22 اتوماتیک

شاسی بلند/کراس اوور / مدیران خودرو
67,460,000 تومان
اقساطی

لیفان X60 اتوماتیک

شاسی بلند/کراس اوور / کرمان موتور
69,500,000 تومان

لیفان X50 اتوماتیک

شاسی بلند/کراس اوور / کرمان موتور
56,150,000 تومان

برلیانس C3 کراس

شاسی بلند/کراس اوور / پارس خودرو
57,500,000 تومان

چانگان CS35 اتوماتیک

شاسی بلند/کراس اوور / سایپا
69,057,000 تومان
نقدی / اقساطی / پیش فروش / اعتباری

ام وی ام X22 دستی اسپورت

شاسی بلند/کراس اوور / مدیران خودرو
60,760,000 تومان
اقساطی

ام وی ام X22 اتوماتیک اسپورت

شاسی بلند/کراس اوور / مدیران خودرو
69,000,000 تومان
اقساطی

چانگان CS35 دنده دستی

شاسی بلند/کراس اوور / سایپا
59,179,000 تومان
مقایسه
back to top