ام وی ام X22 دستی

ام وی ام X22 دستی

[قیمت فعلی]

63500000 تومان

اقساطی

قیمت (تومان) توضیحات تحویل
31,750,000
+
18 قسط ماهیانه
2,147,040 تومانی
تسهیلات: 31750000 تومان بازپرداخت: 3چک 6ماهه بهره: 14% مبلغ حدودی هر چک: 12882200 تومان تحویل: 30 روزه مدت بیمه بدنه: 2 ساله حداکثر وام:50% فوری
31,750,000
+
12 قسط ماهیانه
2,712,000 تومانی
تسهیلات: 31750000 تومان بازپرداخت: 2چک 6ماهه بهره: 0% مبلغ حدودی هر چک: 16270600 تومان تحویل: 30 روزه مدت بیمه بدنه: 1 ساله حداکثر وام:50% فوری
31,750,000
+
24 قسط ماهیانه
1,701,650 تومانی
تسهیلات: 31750000 تومان بازپرداخت: 4چک 6ماهه بهره: 16% مبلغ حدودی هر چک: 10209900 تومان تحویل: 30 روزه مدت بیمه بدنه: 2 ساله حداکثر وام:50% فوری
31,750,000
+
30 قسط ماهیانه
1,489,270 تومانی
تسهیلات: 31750000 تومان بازپرداخت: 5چک 6ماهه بهره: 18% مبلغ حدودی هر چک: 8935600 تومان تحویل: 30 روزه مدت بیمه بدنه: 3 ساله حداکثر وام:50% فوری
31,750,000
+
36 قسط ماهیانه
1,324,700 تومانی
تسهیلات: 31750000 تومان بازپرداخت:6چک 6ماهه بهره: 20% مبلغ حدودی هر چک: 7948000 تومان تحویل: 30 روزه مدت بیمه بدنه: 3 ساله حداکثر وام:50% فوری

خودروهای مشابه

ام وی ام X22 اتوماتیک

شاسی بلند/کراس اوور / مدیران خودرو
67,460,000 تومان

لیفان X50 اتوماتیک

شاسی بلند/کراس اوور / کرمان موتور
59,900,000 تومان
نقدی / اقساطی

برلیانس C3 کراس

شاسی بلند/کراس اوور / پارس خودرو
67,796,000 تومان
اعتباری

هایما S7 دستی

شاسی بلند/کراس اوور / ایران خودرو
72,055,600 تومان

چانگان CS35 اتوماتیک

شاسی بلند/کراس اوور / سایپا
74,952,000 تومان
اعتباری / پیش فروش

چانگان CS35 دنده دستی

شاسی بلند/کراس اوور / سایپا
74,952,000 تومان

ام وی ام X22 اتوماتیک اسپورت

شاسی بلند/کراس اوور / مدیران خودرو
75,500,000 تومان
اقساطی

ام وی ام X22 دستی اسپورت

شاسی بلند/کراس اوور / مدیران خودرو
60,760,000 تومان
مقایسه
back to top