ام وی ام New 315 HB Sport Luxury

ام وی ام New 315 HB Sport Luxury

[قیمت فعلی]

59000000 تومان

پیش فروش

قیمت (تومان) توضیحات تحویل
29,500,000 تحویل: 60 روزه سود مشارکت: 12% جریمه تاخیر: 18% مابقی قیمت خودرو در زمان صدور دعوتنامه به قیمت روز محاسبه و پس از کسر سود مشارکت از خریدار اخذ می گردد. مدت دار

تجهیزات رفاهی استاندارد

تجهیزات ایمنی استاندارد

خودروهای مشابه

مقایسه
back to top