ام وی ام New 315 HB Sport Luxury

ام وی ام New 315 HB Sport Luxury

[قیمت فعلی]

49390000 تومان

اقساطی

قیمت (تومان) توضیحات تحویل
9,878,000
+
6 قسط ماهیانه
5,041,570 تومانی
پیش پرداخت دوم طی یک فقره چک 2 ماهه به مبلغ : 9878000 تومان بازپرداخت : 2 چک 3 ماهه نرخ بهره : 0% اقساط اعلام شده با احتساب یک سال بیمه ثالث و تا پایان اقساط بیمه بدنه می باشد فوری
9,878,000
+
12 قسط ماهیانه
2,761,000 تومانی
پیش پرداخت دوم طی یک فقره چک 2 ماهه به مبلغ : 9878000 تومان بازپرداخت : 4 چک 3 ماهه نرخ بهره : 10% اقساط اعلام شده با احتساب یک سال بیمه ثالث و تا پایان اقساط بیمه بدنه می باشد فوری
9,878,000
+
18 قسط ماهیانه
1,969,800 تومانی
پیش پرداخت دوم طی یک فقره چک 2 ماهه به مبلغ : 9878000 تومان بازپرداخت : 6 چک 3 ماهه نرخ بهره : 15% اقساط اعلام شده با احتساب یک سال بیمه ثالث و تا پایان اقساط بیمه بدنه می باشد فوری
9,878,000
+
24 قسط ماهیانه
1,600,600 تومانی
پیش پرداخت دوم طی یک فقره چک 2 ماهه به مبلغ : 9878000 تومان بازپرداخت : 8 چک 3 ماهه نرخ بهره : 17% اقساط اعلام شده با احتساب یک سال بیمه ثالث و تا پایان اقساط بیمه بدنه می باشد فوری
9,878,000
+
30 قسط ماهیانه
1,345,440 تومانی
پیش پرداخت دوم طی یک فقره چک 2 ماهه به مبلغ : 9878000 تومان بازپرداخت : 10 چک 3 ماهه نرخ بهره : 18% اقساط اعلام شده با احتساب یک سال بیمه ثالث و تا پایان اقساط بیمه بدنه می باشد فوری
9,878,000
+
36 قسط ماهیانه
1,208,700 تومانی
پیش پرداخت دوم طی یک فقره چک 2 ماهه به مبلغ : 9878000 تومان بازپرداخت : 12 چک 3 ماهه نرخ بهره : 19% اقساط اعلام شده با احتساب یک سال بیمه ثالث و تا پایان اقساط بیمه بدنه می باشد فوری

تجهیزات رفاهی استاندارد

تجهیزات ایمنی استاندارد

خودروهای مشابه

ام وی ام New 315 HB

هاچ بک / مدیران خودرو
46,200,000 تومان

رنو ساندرو اتوماتیک

هاچ بک / پارس خودرو
49,900,000 تومان
پیش فروش
مقایسه
back to top