ام وی ام 110S Luxury

ام وی ام 110S Luxury

[قیمت فعلی]

41900000 تومان

اقساطی

قیمت (تومان) توضیحات تحویل
4,190,000
+
12 قسط ماهیانه
2,207,000 تومانی
پیش پرداخت در زمان صدور دعوتنامه: 4190000 تومان یک فقره چک 2ماهه بدون بهره: 8380000 تومان بازپرداخت: 4چک 3ماهه بهره: 0% مبلغ حدودی هر چک: 6620000 تومان تحویل: اردیبهشت مدت بیمه بدنه: 2ساله فوری
4,190,000
+
18 قسط ماهیانه
1,645,400 تومانی
پیش پرداخت در زمان صدور دعوتنامه: 4190000 تومان یک فقره چک 2ماهه بدون بهره: 8380000 تومان بازپرداخت: 6چک 3ماهه بهره: 12% مبلغ حدودی هر چک: 4936000 تومان تحویل: اردیبهشت مدت بیمه بدنه: 2ساله فوری
4,190,000
+
24 قسط ماهیانه
1,340,000 تومانی
پیش پرداخت در زمان صدور دعوتنامه: 4190000 تومان یک فقره چک 2ماهه بدون بهره: 8380000 تومان بازپرداخت: 8چک 3ماهه بهره: 14% مبلغ حدودی هر چک: 4000000 تومان تحویل: اردیبهشت مدت بیمه بدنه: 3 ساله فوری
4,190,000
+
30 قسط ماهیانه
1,128,500 تومانی
پیش پرداخت در زمان صدور دعوتنامه: 4190000 تومان یک فقره چک 2ماهه بدون بهره: 8380000 تومان بازپرداخت: 10چک 3ماهه بهره: 16% مبلغ حدودی هر چک: 3385500 تومان تحویل: اردیبهشت مدت بیمه بدنه: 3 ساله فوری
4,190,000
+
36 قسط ماهیانه
1,030,000 تومانی
پیش پرداخت در زمان صدور دعوتنامه: 4190000 تومان یک فقره چک 2ماهه بدون بهره: 8380000 تومان بازپرداخت: 12چک 3ماهه بهره: 18% مبلغ حدودی هر چک: 3088000 تومان تحویل: اردیبهشت مدت بیمه بدنه: 4 ساله فوری

تجهیزات رفاهی استاندارد

تجهیزات ایمنی استاندارد

خودروهای مشابه

پژو 206 تیپ 5

هاچ بک / ایران خودرو
39,235,400 تومان
پیش فروش

پژو 207i دستی

هاچ بک / ایران خودرو
47,128,300 تومان
پیش فروش

برلیانس H220 دستی

هاچ بک / پارس خودرو
43,684,000 تومان
اعتباری / نقدی / پیش فروش
مقایسه
back to top