چری تیگو 7 اکسلنت

چری تیگو 7 اکسلنت

[قیمت فعلی]

141480000 تومان

اقساطی

قیمت (تومان) توضیحات تحویل
35,370,000
+
12 قسط ماهیانه
6,046,700 تومانی
پیش پرداخت دوم طی یک فقره چک 2 ماهه به مبلغ: 42444000 تومان (بدون بهره) بازپرداخت: 4 چک 3 ماهه نرخ بهره: 16% فوری
35,370,000
+
18 قسط ماهیانه
4,402,367 تومانی
پیش پرداخت دوم طی یک فقره چک 2 ماهه به مبلغ: 42444000 تومان (بدون بهره) بازپرداخت: 6 چک 3 ماهه نرخ بهره: 18% فوری
35,370,000
+
24 قسط ماهیانه
3,474,570 تومانی
پیش پرداخت دوم طی یک فقره چک 2 ماهه به مبلغ: 42444000 تومان (بدون بهره) بازپرداخت: 8 چک 3 ماهه نرخ بهره: 19% فوری
35,370,000
+
30 قسط ماهیانه
3,025,600 تومانی
پیش پرداخت دوم طی یک فقره چک 2 ماهه به مبلغ: 42444000 تومان (بدون بهره) بازپرداخت: 10 چک 3 ماهه نرخ بهره: 20% فوری

خودروهای مشابه

رنو داستر SE- 4WD مدل 2017

شاسی بلند/کراس اوور / نگین خودرو
169,500,000 تومان

نیسان جوک اسکای پک

شاسی بلند/کراس اوور / جهان نوین آریا
168,000,000 تومان
اقساطی

سوزوکی گرندویتارا (دستی)

شاسی بلند/کراس اوور / ایران خودرو
139,074,300 تومان
اقساطی

سوزوکی گرندویتارا (اتوماتیک)

شاسی بلند/کراس اوور / ایران خودرو
147,074,300 تومان
پیش فروش / نقدی / اقساطی

سانگ یانگ نیوکوراندو

شاسی بلند/کراس اوور / رامک خودرو
145,000,000 تومان

رنو کولئوس 2015

شاسی بلند/کراس اوور / نگین خودرو
162,000,000 تومان

رنو داستر فول 2WD- مدل 2018

شاسی بلند/کراس اوور / نگین خودرو
155,000,000 تومان
پیش فروش

رنو داستر فول 4WD- مدل 2018

شاسی بلند/کراس اوور / نگین خودرو
165,000,000 تومان
پیش فروش

رنو داستر PE-4WD مدل 2017

شاسی بلند/کراس اوور / نگین خودرو
159,500,000 تومان
مقایسه
back to top