چری آریزو 5 دستی

چری آریزو 5 دستی

[قیمت فعلی]

76400000 تومان

اقساطی

قیمت (تومان) توضیحات تحویل
38,200,000
+
12 قسط ماهیانه
3,618,300 تومانی
بازپرداخت : 4 چک 3 ماهه مبلغ هر چک: 10854900 تومان موعد تحویل: 30 روزه نرخ بهره: 16% اقساط اعلام شده با احتساب یک سال بیمه ثالث و تا پایان اقساط بیمه بدنه می باشد. فوری
38,200,000
+
18 قسط ماهیانه
2,626,000 تومانی
بازپرداخت : 6 چک 3 ماهه مبلغ هر چک: 7877900 تومان موعد تحویل: 30 روزه نرخ بهره: 18% اقساط اعلام شده با احتساب یک سال بیمه ثالث و تا پایان اقساط بیمه بدنه می باشد. فوری
38,200,000
+
24 قسط ماهیانه
2,072,540 تومانی
بازپرداخت : 8 چک 3 ماهه مبلغ هر چک: 6217600 تومان موعد تحویل: 30 روزه نرخ بهره: 19% اقساط اعلام شده با احتساب یک سال بیمه ثالث و تا پایان اقساط بیمه بدنه می باشد. چک اولیه در زمان ثبت نام اخذ می گردد فوری
38,200,000
+
30 قسط ماهیانه
1,800,000 تومانی
بازپرداخت : 10 چک 3 ماهه مبلغ هر چک: 5398100 تومان موعد تحویل: 30 روزه نرخ بهره: 20% اقساط اعلام شده با احتساب یک سال بیمه ثالث و تا پایان اقساط بیمه بدنه می باشد. چک اولیه در زمان ثبت نام اخذ می گردد فوری

تجهیزات رفاهی استاندارد

تجهیزات ایمنی استاندارد

خودروهای مشابه

چری آریزو 5 Luxury

سواری / مدیران خودرو
69,401,000 تومان

بسترن B30

سواری / بهمن موتور
69,860,000 تومان
پیش فروش

بسترن B50F

سواری / بهمن موتور
81,900,000 تومان
مقایسه
back to top