چری آریزو 5 دستی

چری آریزو 5 دستی

[قیمت فعلی]

81000000 تومان

نقدی

قیمت (تومان) توضیحات تحویل
81,000,000 مدل لاکچری موعد تحویل: 45 روزه سود انصراف: 12% جریمه تاخیر: 12% قیمت قطعی هزینه های الزامی و قانونی (مانند مالیات برارزش افزوده و شماره گذاری) در قیمت خودرو لحاظ گردیده است. مدت دار

تجهیزات رفاهی استاندارد

تجهیزات ایمنی استاندارد

خودروهای مشابه

مقایسه
back to top