چری آریزو 5 Luxury

چری آریزو 5 Luxury

[آخرین قیمت]

69401000 تومان

شرایط فروشی تعریف نشده است
کلاس خودرو
سواری
گیربکس
اتوماتیک
تیپ گیربکس
CVT (ضریب متغیر)
نوع سوخت
بنزینی
خانواده
چهار نفر
هزینه نگهداری
متوسط
ابعاد
متوسط

تجهیزات رفاهی استاندارد

تجهیزات ایمنی استاندارد

خودروهای مشابه

بسترن B50F

سواری / بهمن موتور
81,900,000 تومان

چری آریزو 5 دستی

سواری / مدیران خودرو
81,000,000 تومان
نقدی

جک J4

سواری / کرمان موتور
78,500,000 تومان

بسترن B30

سواری / بهمن موتور
79,500,000 تومان

جک J5 اتوماتیک

سواری / کرمان موتور
62,900,000 تومان
مقایسه
back to top