چری آریزو 5 توربوشارژ اکسلنت

چری آریزو 5 توربوشارژ اکسلنت

[قیمت فعلی]

94900000 تومان

نقدی

قیمت (تومان) توضیحات تحویل
94,900,000 سود انصراف: 15% سود تاخیر: 20% تحویل فوری هدیه: 2 سال سرویس دوره ای رایگان به همراه 5 سال یا 150000 کیلومتر گارانتی فوری

اقساطی

قیمت (تومان) توضیحات تحویل
56,940,000
+
12 قسط ماهیانه
3,617,400 تومانی
بازپرداخت: 4 چک 3 ماهه مبلغ هر قسط: 10852200 تومان نرخ بهره: 16% تحویل: 30 روزه هدیه: 2 سال سرویس دوره ای رایگان به همراه 5 سال یا 150000 کیلومتر گارانتی فوری
56,940,000
+
18 قسط ماهیانه
2,644,100 تومانی
بازپرداخت: 6 چک 3 ماهه مبلغ هر قسط: 7932300 تومان نرخ بهره: 18% تحویل: 30 روزه هدیه: 2 سال سرویس دوره ای رایگان به همراه 5 سال یا 150000 کیلومتر گارانتی فوری
56,940,000
+
24 قسط ماهیانه
2,087,000 تومانی
بازپرداخت: 8 چک 3 ماهه مبلغ هر قسط: 6260600 تومان نرخ بهره: 19% تحویل: 30 روزه هدیه: 2 سال سرویس دوره ای رایگان به همراه 5 سال یا 150000 کیلومتر گارانتی فوری
56,940,000
+
30 قسط ماهیانه
1,823,900 تومانی
بازپرداخت: 10 چک 3 ماهه مبلغ هر قسط: 5471700 تومان نرخ بهره: 20% تحویل: 30 روزه هدیه: 2 سال سرویس دوره ای رایگان به همراه 5 سال یا 150000 کیلومتر گارانتی فوری
مقایسه
back to top