چری آریزو 5 توربوشارژ اکسلنت

چری آریزو 5 توربوشارژ اکسلنت

[قیمت فعلی]

83400000 تومان

اقساطی

قیمت (تومان) توضیحات تحویل
37,530,000
+
12 قسط ماهیانه
4,335,200 تومانی
بازپرداخت : 4 چک 3 ماهه نرخ بهره : 16% اقساط اعلام شده با احتساب یک سال بیمه ثالث و تا پایان اقساط بیمه بدنه می باشد فوری
37,530,000
+
18 قسط ماهیانه
3,138,000 تومانی
بازپرداخت : 6 چک 3 ماهه نرخ بهره : 18% اقساط اعلام شده با احتساب یک سال بیمه ثالث و تا پایان اقساط بیمه بدنه می باشد فوری
37,530,000
+
24 قسط ماهیانه
2,510,300 تومانی
بازپرداخت : 8 چک 3 ماهه نرخ بهره : 20% اقساط اعلام شده با احتساب یک سال بیمه ثالث و تا پایان اقساط بیمه بدنه می باشد فوری
مقایسه
back to top