چری آریزو 5 Excellent

چری آریزو 5 Excellent

[قیمت فعلی]

77790000 تومان

اقساطی

قیمت (تومان) توضیحات تحویل
23,337,000
+
6 قسط ماهیانه
7,293,000 تومانی
پیش پرداخت دوم یک فقره چک دوماهه بدون بهره : 11668500 تومان بازپرداخت : 2 چک 3 ماهه نرخ بهره : 0% اقساط اعلام شده با احتساب یک سال بیمه ثالث و تا پایان اقساط بیمه بدنه می باشد فوری
23,337,000
+
12 قسط ماهیانه
4,002,400 تومانی
پیش پرداخت دوم یک فقره چک دوماهه بدون بهره : 11668500 تومان بازپرداخت : 4 چک 3 ماهه نرخ بهره : 10% اقساط اعلام شده با احتساب یک سال بیمه ثالث و تا پایان اقساط بیمه بدنه می باشد فوری
23,337,000
+
18 قسط ماهیانه
2,784,000 تومانی
پیش پرداخت دوم یک فقره چک دوماهه بدون بهره : 11668500 تومان بازپرداخت : 6 چک 3 ماهه نرخ بهره : 12% اقساط اعلام شده با احتساب یک سال بیمه ثالث و تا پایان اقساط بیمه بدنه می باشد فوری
23,337,000
+
24 قسط ماهیانه
2,254,400 تومانی
پیش پرداخت دوم یک فقره چک دوماهه بدون بهره : 11668500 تومان بازپرداخت : 8 چک 3 ماهه نرخ بهره : 14% اقساط اعلام شده با احتساب یک سال بیمه ثالث و تا پایان اقساط بیمه بدنه می باشد فوری
23,337,000
+
36 قسط ماهیانه
1,736,040 تومانی
پیش پرداخت دوم یک فقره چک دوماهه بدون بهره : 11668500 تومان بازپرداخت : 12 چک 3 ماهه نرخ بهره : 16% اقساط اعلام شده با احتساب یک سال بیمه ثالث و تا پایان اقساط بیمه بدنه می باشد فوری
کلاس خودرو
سواری
گیربکس
اتوماتیک تیپ‌ترونیک
تیپ گیربکس
CVT (ضریب متغیر)
نوع سوخت
بنزینی
خانواده
چهار نفر
هزینه نگهداری
متوسط
ابعاد
متوسط

تجهیزات رفاهی استاندارد

تجهیزات ایمنی استاندارد

مقایسه
back to top