لیفان X60 اتوماتیک

لیفان X60 اتوماتیک

[قیمت فعلی]

76500000 تومان

نقدی

قیمت (تومان) توضیحات تحویل
76,500,000 تحویل: یکماهه فوری

اقساطی

قیمت (تومان) توضیحات تحویل
27,150,000
+
10 قسط ماهیانه
5,265,000 تومانی
موعد تحویل: یکماهه کلیه چک های اقساط پس از صدور دعوتنامه دریافت می گردد. امکان پرداخت اقساط به صورت ماهیانه و یا هر 3 ماه یک چک وجود دارد. فوری
27,150,000
+
20 قسط ماهیانه
2,860,000 تومانی
موعد تحویل: یکماهه کلیه چک های اقساط پس از صدور دعوتنامه دریافت می گردد. امکان پرداخت اقساط به صورت ماهیانه و یا هر 3 ماه یک چک وجود دارد. فوری
27,150,000
+
30 قسط ماهیانه
2,070,000 تومانی
موعد تحویل: یکماهه کلیه چک های اقساط پس از صدور دعوتنامه دریافت می گردد. امکان پرداخت اقساط به صورت ماهیانه و یا هر 3 ماه یک چک وجود دارد. فوری
27,150,000
+
40 قسط ماهیانه
1,760,000 تومانی
موعد تحویل: یکماهه کلیه چک های اقساط پس از صدور دعوتنامه دریافت می گردد. امکان پرداخت اقساط به صورت ماهیانه و یا هر 3 ماه یک چک وجود دارد. فوری
33,150,000
+
10 قسط ماهیانه
4,500,000 تومانی
موعد تحویل: یکماهه کلیه چک های اقساط پس از صدور دعوتنامه دریافت می گردد. امکان پرداخت اقساط به صورت ماهیانه و یا هر 3 ماه یک چک وجود دارد. فوری
33,150,000
+
20 قسط ماهیانه
2,430,000 تومانی
موعد تحویل: یکماهه کلیه چک های اقساط پس از صدور دعوتنامه دریافت می گردد. امکان پرداخت اقساط به صورت ماهیانه و یا هر 3 ماه یک چک وجود دارد. فوری
33,150,000
+
30 قسط ماهیانه
1,790,000 تومانی
موعد تحویل: یکماهه کلیه چک های اقساط پس از صدور دعوتنامه دریافت می گردد. امکان پرداخت اقساط به صورت ماهیانه و یا هر 3 ماه یک چک وجود دارد. فوری
33,150,000
+
40 قسط ماهیانه
1,510,000 تومانی
موعد تحویل: یکماهه کلیه چک های اقساط پس از صدور دعوتنامه دریافت می گردد. امکان پرداخت اقساط به صورت ماهیانه و یا هر 3 ماه یک چک وجود دارد. فوری
39,150,000
+
10 قسط ماهیانه
3,800,000 تومانی
موعد تحویل: یکماهه کلیه چک های اقساط پس از صدور دعوتنامه دریافت می گردد. امکان پرداخت اقساط به صورت ماهیانه و یا هر 3 ماه یک چک وجود دارد. فوری
39,150,000
+
20 قسط ماهیانه
2,060,000 تومانی
موعد تحویل: یکماهه کلیه چک های اقساط پس از صدور دعوتنامه دریافت می گردد. امکان پرداخت اقساط به صورت ماهیانه و یا هر 3 ماه یک چک وجود دارد. فوری
39,150,000
+
30 قسط ماهیانه
1,470,000 تومانی
موعد تحویل: یکماهه کلیه چک های اقساط پس از صدور دعوتنامه دریافت می گردد. امکان پرداخت اقساط به صورت ماهیانه و یا هر 3 ماه یک چک وجود دارد. فوری
39,150,000
+
40 قسط ماهیانه
1,240,000 تومانی
موعد تحویل: یکماهه کلیه چک های اقساط پس از صدور دعوتنامه دریافت می گردد. امکان پرداخت اقساط به صورت ماهیانه و یا هر 3 ماه یک چک وجود دارد. فوری
کلاس خودرو
شاسی بلند/کراس اوور
گیربکس
اتوماتیک
تیپ گیربکس
CVT (ضریب متغیر)
نوع سوخت
بنزینی
خانواده
چهار نفر
هزینه نگهداری
کم
ابعاد
متوسط

تجهیزات رفاهی استاندارد

تجهیزات ایمنی استاندارد

خودروهای مشابه

جک S5 دستی

شاسی بلند/کراس اوور / کرمان موتور
87,000,000 تومان

هایما S7 دستی

شاسی بلند/کراس اوور / ایران خودرو
72,055,600 تومان

جک S3

شاسی بلند/کراس اوور / کرمان موتور
86,900,000 تومان
پیش فروش / اعتباری / اقساطی / نقدی

چانگان CS35 اتوماتیک

شاسی بلند/کراس اوور / سایپا
74,952,000 تومان
اعتباری / پیش فروش

چانگان CS35 دنده دستی

شاسی بلند/کراس اوور / سایپا
74,952,000 تومان

ام وی ام X22 اتوماتیک اسپورت

شاسی بلند/کراس اوور / مدیران خودرو
75,500,000 تومان
اقساطی

ام وی ام X33S

شاسی بلند/کراس اوور / مدیران خودرو
80,030,000 تومان

هایما S7 اتوماتیک

شاسی بلند/کراس اوور / ایران خودرو
79,229,900 تومان
مقایسه
back to top