لیفان X50 اتوماتیک

لیفان X50 اتوماتیک

[قیمت فعلی]

59900000 تومان

نقدی

قیمت (تومان) توضیحات تحویل
59,900,000 موعد تحویل: یکماهه مدل 96 فوری

اقساطی

قیمت (تومان) توضیحات تحویل
18,900,000
+
12 قسط ماهیانه
3,631,000 تومانی
موعد تحویل: یکماهه امکان پرداخت اقساط به صورت ماهیانه و هر 3 ماه یکبار وجود دارد خودروها بدون بیمه بدنه واگذار نمی گردند. مدل 96 فوری
18,900,000
+
24 قسط ماهیانه
1,995,000 تومانی
موعد تحویل: یکماهه امکان پرداخت اقساط به صورت ماهیانه و هر 3 ماه یکبار وجود دارد خودروها بدون بیمه بدنه واگذار نمی گردند. مدل 96 فوری
18,900,000
+
36 قسط ماهیانه
1,535,000 تومانی
موعد تحویل: یکماهه امکان پرداخت اقساط به صورت ماهیانه و هر 3 ماه یکبار وجود دارد خودروها بدون بیمه بدنه واگذار نمی گردند. مدل 96 فوری
23,900,000
+
12 قسط ماهیانه
3,161,000 تومانی
موعد تحویل: یکماهه امکان پرداخت اقساط به صورت ماهیانه و هر 3 ماه یکبار وجود دارد خودروها بدون بیمه بدنه واگذار نمی گردند. مدل 96 فوری
23,900,000
+
24 قسط ماهیانه
1,735,000 تومانی
موعد تحویل: یکماهه امکان پرداخت اقساط به صورت ماهیانه و هر 3 ماه یکبار وجود دارد خودروها بدون بیمه بدنه واگذار نمی گردند. مدل 96 فوری
23,900,000
+
36 قسط ماهیانه
1,335,000 تومانی
موعد تحویل: یکماهه امکان پرداخت اقساط به صورت ماهیانه و هر 3 ماه یکبار وجود دارد خودروها بدون بیمه بدنه واگذار نمی گردند. مدل 96 فوری
28,900,000
+
12 قسط ماهیانه
2,635,000 تومانی
موعد تحویل: یکماهه امکان پرداخت اقساط به صورت ماهیانه و هر 3 ماه یکبار وجود دارد خودروها بدون بیمه بدنه واگذار نمی گردند. مدل 96 فوری
28,900,000
+
24 قسط ماهیانه
1,475,000 تومانی
موعد تحویل: یکماهه امکان پرداخت اقساط به صورت ماهیانه و هر 3 ماه یکبار وجود دارد خودروها بدون بیمه بدنه واگذار نمی گردند. مدل 96 فوری
28,900,000
+
36 قسط ماهیانه
1,135,000 تومانی
موعد تحویل: یکماهه امکان پرداخت اقساط به صورت ماهیانه و هر 3 ماه یکبار وجود دارد خودروها بدون بیمه بدنه واگذار نمی گردند. مدل 96 فوری
کلاس خودرو
شاسی بلند/کراس اوور
گیربکس
اتوماتیک
تیپ گیربکس
CVT (ضریب متغیر)
نوع سوخت
بنزینی
خانواده
چهار نفر
هزینه نگهداری
متوسط
ابعاد
کوچک

تجهیزات رفاهی استاندارد

تجهیزات ایمنی استاندارد

خودروهای مشابه

ام وی ام X22 اتوماتیک

شاسی بلند/کراس اوور / مدیران خودرو
67,460,000 تومان

برلیانس C3 کراس

شاسی بلند/کراس اوور / پارس خودرو
67,796,000 تومان
اعتباری

ام وی ام X22 دستی

شاسی بلند/کراس اوور / مدیران خودرو
63,500,000 تومان
اقساطی

ام وی ام X22 دستی اسپورت

شاسی بلند/کراس اوور / مدیران خودرو
60,760,000 تومان
مقایسه
back to top