لیفان 820
[قیمت فعلی]

109900000 تومان

نقدی

قیمت (تومان) توضیحات تحویل
109,900,000 تحویل: یکماهه مدل 97 فوری

اقساطی

قیمت (تومان) توضیحات تحویل
46,900,000
+
30 قسط ماهیانه
2,628,000 تومانی
تحویل: یکماهه مدل 97 امکان پرداخت اقساط به صورت ماهیانه و یا هر 3 ماه یکبار وجود دارد. خودروها بدون بیمه بدنه واگذار نمی گردند. فوری
46,900,000
+
40 قسط ماهیانه
2,241,000 تومانی
تحویل: یکماهه مدل 97 امکان پرداخت اقساط به صورت ماهیانه و یا هر 3 ماه یکبار وجود دارد. خودروها بدون بیمه بدنه واگذار نمی گردند. فوری
46,900,000
+
20 قسط ماهیانه
3,616,000 تومانی
تحویل: یکماهه مدل 97 امکان پرداخت اقساط به صورت ماهیانه و یا هر 3 ماه یکبار وجود دارد. خودروها بدون بیمه بدنه واگذار نمی گردند. فوری
46,900,000
+
10 قسط ماهیانه
6,664,000 تومانی
تحویل: یکماهه مدل 97 امکان پرداخت اقساط به صورت ماهیانه و یا هر 3 ماه یکبار وجود دارد. خودروها بدون بیمه بدنه واگذار نمی گردند. فوری
51,500,000
+
10 قسط ماهیانه
6,074,000 تومانی
تحویل: یکماهه مدل 97 امکان پرداخت اقساط به صورت ماهیانه و یا هر 3 ماه یکبار وجود دارد. خودروها بدون بیمه بدنه واگذار نمی گردند. فوری
51,500,000
+
20 قسط ماهیانه
3,251,000 تومانی
تحویل: یکماهه مدل 97 امکان پرداخت اقساط به صورت ماهیانه و یا هر 3 ماه یکبار وجود دارد. خودروها بدون بیمه بدنه واگذار نمی گردند. فوری
51,500,000
+
30 قسط ماهیانه
2,386,000 تومانی
تحویل: یکماهه مدل 97 امکان پرداخت اقساط به صورت ماهیانه و یا هر 3 ماه یکبار وجود دارد. خودروها بدون بیمه بدنه واگذار نمی گردند. فوری
51,500,000
+
40 قسط ماهیانه
2,021,000 تومانی
تحویل: یکماهه مدل 97 امکان پرداخت اقساط به صورت ماهیانه و یا هر 3 ماه یکبار وجود دارد. خودروها بدون بیمه بدنه واگذار نمی گردند. فوری
55,900,000
+
10 قسط ماهیانه
5,464,000 تومانی
تحویل: یکماهه مدل 97 امکان پرداخت اقساط به صورت ماهیانه و یا هر 3 ماه یکبار وجود دارد. خودروها بدون بیمه بدنه واگذار نمی گردند. فوری
55,900,000
+
20 قسط ماهیانه
2,961,000 تومانی
تحویل: یکماهه مدل 97 امکان پرداخت اقساط به صورت ماهیانه و یا هر 3 ماه یکبار وجود دارد. خودروها بدون بیمه بدنه واگذار نمی گردند. فوری
55,900,000
+
30 قسط ماهیانه
2,166,000 تومانی
تحویل: یکماهه مدل 97 امکان پرداخت اقساط به صورت ماهیانه و یا هر 3 ماه یکبار وجود دارد. خودروها بدون بیمه بدنه واگذار نمی گردند. فوری
55,900,000
+
40 قسط ماهیانه
1,817,000 تومانی
تحویل: یکماهه مدل 97 امکان پرداخت اقساط به صورت ماهیانه و یا هر 3 ماه یکبار وجود دارد. خودروها بدون بیمه بدنه واگذار نمی گردند. فوری
کلاس خودرو
سواری
گیربکس
اتوماتیک
نوع سوخت
بنزینی
خانواده
چهار نفر
هزینه نگهداری
متوسط
ابعاد
متوسط

تجهیزات رفاهی استاندارد

تجهیزات ایمنی استاندارد

خودروهای مشابه

ام جی GT مدل 2017

سواری / مدیا موتورز
115,000,000 تومان

هیوندای اکسنت

سواری / کرمان موتور
114,900,000 تومان
مقایسه
back to top