هیوندای i20

هیوندای i20

[قیمت فعلی]

96050000 تومان

نقدی

قیمت (تومان) توضیحات تحویل
94,050,000 تخفیف : 2000000 تومان موعد تحویل : یکماهه فوری

پیش فروش

قیمت (تومان) توضیحات تحویل
20,000,000 پرداخت مرحله دوم در تاریخ 16 دیماه 96 به مبلغ : 20000000 تومان موعد تحویل : اسفند 96 سود مشارکت : 18% سود انصراف : 15% باقیمانده وجه خودرو در زمان صدور دعوتنامه دریافت خواهد گردید مدت دار
35,000,000 تسهیلات : 43000000 تومان سود مشارکت : 18% سود انصراف : 15% موعد تحویل : بهمن 96 باقیمانده وجه خودرو در زمان صدور دعوتنامه دریافت خواهد گردید مدت دار
35,000,000 تسهیلات : 43000000 تومان سود مشارکت : 18% سود انصراف : 15% موعد تحویل : بهمن 96 باقیمانده وجه خودرو در زمان صدور دعوتنامه دریافت خواهد گردید مدت دار

اقساطی

قیمت (تومان) توضیحات تحویل
43,000,000
+
10 قسط ماهیانه
5,412,000 تومانی
تخفیف : 2000000 تومان موعد تحویل : یکماهه موعد دریافت اقساط ماهیانه و یا هر سه ماه یک چک و تاریخ اولین چک در صورت پرداخت به صورت هر سه ماه یکبار، 24 اسفندماه 96 می باشد فوری
43,000,000
+
20 قسط ماهیانه
2,994,000 تومانی
تخفیف : 2000000 تومان موعد تحویل : یکماهه موعد دریافت اقساط ماهیانه و یا هر سه ماه یک چک و تاریخ اولین چک در صورت پرداخت به صورت هر سه ماه یکبار، 24 اسفندماه 96 می باشد فوری
43,000,000
+
30 قسط ماهیانه
2,274,000 تومانی
تخفیف : 2000000 تومان موعد تحویل : یکماهه موعد دریافت اقساط ماهیانه و یا هر سه ماه یک چک و تاریخ اولین چک در صورت پرداخت به صورت هر سه ماه یکبار، 24 اسفندماه 96 می باشد فوری
48,000,000
+
10 قسط ماهیانه
4,810,000 تومانی
تخفیف : 2000000 تومان موعد تحویل : یکماهه موعد دریافت اقساط ماهیانه و یا هر سه ماه یک چک و تاریخ اولین چک در صورت پرداخت به صورت هر سه ماه یکبار، 24 اسفندماه 96 می باشد فوری
48,000,000
+
20 قسط ماهیانه
2,624,000 تومانی
تخفیف : 2000000 تومان موعد تحویل : یکماهه موعد دریافت اقساط ماهیانه و یا هر سه ماه یک چک و تاریخ اولین چک در صورت پرداخت به صورت هر سه ماه یکبار، 24 اسفندماه 96 می باشد فوری
48,000,000
+
30 قسط ماهیانه
1,944,000 تومانی
تخفیف : 2000000 تومان موعد تحویل : یکماهه موعد دریافت اقساط ماهیانه و یا هر سه ماه یک چک و تاریخ اولین چک در صورت پرداخت به صورت هر سه ماه یکبار، 24 اسفندماه 96 می باشد فوری
53,000,000
+
10 قسط ماهیانه
4,167,000 تومانی
تخفیف : 2000000 تومان موعد تحویل : یکماهه موعد دریافت اقساط ماهیانه و یا هر سه ماه یک چک و تاریخ اولین چک در صورت پرداخت به صورت هر سه ماه یکبار، 24 اسفندماه 96 می باشد فوری
53,000,000
+
20 قسط ماهیانه
2,264,000 تومانی
تخفیف : 2000000 تومان موعد تحویل : یکماهه موعد دریافت اقساط ماهیانه و یا هر سه ماه یک چک و تاریخ اولین چک در صورت پرداخت به صورت هر سه ماه یکبار، 24 اسفندماه 96 می باشد فوری
53,000,000
+
30 قسط ماهیانه
1,694,000 تومانی
تخفیف : 2000000 تومان موعد تحویل : یکماهه موعد دریافت اقساط ماهیانه و یا هر سه ماه یک چک و تاریخ اولین چک در صورت پرداخت به صورت هر سه ماه یکبار، 24 اسفندماه 96 می باشد فوری
کلاس خودرو
هاچ بک
گیربکس
اتوماتیک
تیپ گیربکس
AT
نوع سوخت
بنزینی
خانواده
چهار نفر
هزینه نگهداری
متوسط
ابعاد
کوچک

تجهیزات رفاهی استاندارد

تجهیزات ایمنی استاندارد

خودروهای مشابه

مقایسه
back to top