بی وای دی S6

بی وای دی S6

[قیمت فعلی]

99700000 تومان

نقدی

قیمت (تومان) توضیحات تحویل
99,700,000 تخفیف : 1000000 تومان موعد تحویل : 30 روزه فوری

پیش فروش

قیمت (تومان) توضیحات تحویل
49,000,000 سود مشارکت : 18% سود انصراف : 12% موعد تحویل : بهمن 96 فوری
30,000,000 سود مشارکت : 16% سود انصراف : 12% موعد تحویل : اسفند 96 فوری
10,000,000 پرداخت مرحله دوم 20 دیاه 96 و مبلغ : 20000000 تومان سود مشارکت : 15% سود انصراف : 12% موعد تحویل : اسفند 96 فوری

اقساطی

قیمت (تومان) توضیحات تحویل
35,000,000
+
6 قسط ماهیانه
5,060,266 تومانی
پرداخت مرحله دوم 20 دیماه 96 و مبلغ : 35000000 تومان سود تسهیلات : 0% موعد تحویل : بهمن 96 اولین چک 4 ماه پس از صدور دعوتنامه چک های اقساط در زمان تکمیل وجه از مشتری اخذ خواهد شد هزینه بیمه بدنه در اقساط محاسبه شده است مدت دار
35,000,000
+
12 قسط ماهیانه
2,757,466 تومانی
پرداخت مرحله دوم 20 دیماه 96 و مبلغ : 35000000 تومان سود تسهیلات : 10% موعد تحویل : بهمن 96 اولین چک 4 ماه پس از صدور دعوتنامه چک های اقساط در زمان تکمیل وجه از مشتری اخذ خواهد شد هزینه بیمه بدنه در اقساط محاسبه شده است مدت دار
35,000,000
+
18 قسط ماهیانه
1,936,300 تومانی
پرداخت مرحله دوم 20 دیماه 96 و مبلغ : 35000000 تومان سود تسهیلات : 11% موعد تحویل : بهمن 96 اولین چک 4 ماه پس از صدور دعوتنامه چک های اقساط در زمان تکمیل وجه از مشتری اخذ خواهد شد هزینه بیمه بدنه در اقساط محاسبه شده است مدت دار
35,000,000
+
24 قسط ماهیانه
1,510,400 تومانی
پرداخت مرحله دوم 20 دیماه 96 و مبلغ : 35000000 تومان سود تسهیلات : 12% موعد تحویل : بهمن 96 اولین چک 4 ماه پس از صدور دعوتنامه چک های اقساط در زمان تکمیل وجه از مشتری اخذ خواهد شد هزینه بیمه بدنه در اقساط محاسبه شده است مدت دار
35,000,000
+
30 قسط ماهیانه
1,309,733 تومانی
پرداخت مرحله دوم 20 دیماه 96 و مبلغ : 35000000 تومان سود تسهیلات : 14% موعد تحویل : بهمن 96 اولین چک 4 ماه پس از صدور دعوتنامه چک های اقساط در زمان تکمیل وجه از مشتری اخذ خواهد شد هزینه بیمه بدنه در اقساط محاسبه شده است مدت دار
35,000,000
+
36 قسط ماهیانه
1,146,633 تومانی
پرداخت مرحله دوم 20 دیماه 96 و مبلغ : 35000000 تومان سود تسهیلات : 15% موعد تحویل : بهمن 96 اولین چک 4 ماه پس از صدور دعوتنامه چک های اقساط در زمان تکمیل وجه از مشتری اخذ خواهد شد هزینه بیمه بدنه در اقساط محاسبه شده است مدت دار
25,000,000
+
6 قسط ماهیانه
8,393,600 تومانی
پرداخت مرحله دوم 20 دیماه 96 و مبلغ : 25000000 تومان سود تسهیلات : 0% موعد تحویل : بهمن 96 اولین چک 4 ماه پس از صدور دعوتنامه چک های اقساط در زمان تکمیل وجه از مشتری اخذ خواهد شد هزینه بیمه بدنه در اقساط محاسبه شده است مدت دار
25,000,000
+
12 قسط ماهیانه
4,573,900 تومانی
پرداخت مرحله دوم 20 دیماه 96 و مبلغ : 25000000 تومان سود تسهیلات : 10% موعد تحویل : بهمن 96 اولین چک 4 ماه پس از صدور دعوتنامه چک های اقساط در زمان تکمیل وجه از مشتری اخذ خواهد شد هزینه بیمه بدنه در اقساط محاسبه شده است مدت دار
25,000,000
+
18 قسط ماهیانه
3,190,333 تومانی
پرداخت مرحله دوم 20 دیماه 96 و مبلغ : 25000000 تومان سود تسهیلات : 11% موعد تحویل : بهمن 96 اولین چک 4 ماه پس از صدور دعوتنامه چک های اقساط در زمان تکمیل وجه از مشتری اخذ خواهد شد هزینه بیمه بدنه در اقساط محاسبه شده است مدت دار
25,000,000
+
24 قسط ماهیانه
2,488,600 تومانی
پرداخت مرحله دوم 20 دیماه 96 و مبلغ : 25000000 تومان سود تسهیلات : 12% موعد تحویل : بهمن 96 اولین چک 4 ماه پس از صدور دعوتنامه چک های اقساط در زمان تکمیل وجه از مشتری اخذ خواهد شد هزینه بیمه بدنه در اقساط محاسبه شده است مدت دار
25,000,000
+
30 قسط ماهیانه
2,139,400 تومانی
پرداخت مرحله دوم 20 دیماه 96 و مبلغ : 25000000 تومان سود تسهیلات : 14% موعد تحویل : بهمن 96 اولین چک 4 ماه پس از صدور دعوتنامه چک های اقساط در زمان تکمیل وجه از مشتری اخذ خواهد شد هزینه بیمه بدنه در اقساط محاسبه شده است مدت دار
25,000,000
+
36 قسط ماهیانه
1,872,966 تومانی
پرداخت مرحله دوم 20 دیماه 96 و مبلغ : 25000000 تومان سود تسهیلات : 15% موعد تحویل : بهمن 96 اولین چک 4 ماه پس از صدور دعوتنامه چک های اقساط در زمان تکمیل وجه از مشتری اخذ خواهد شد هزینه بیمه بدنه در اقساط محاسبه شده است مدت دار
کلاس خودرو
شاسی بلند/کراس اوور
گیربکس
اتوماتیک
تیپ گیربکس
DCT (دوکلاچه)
نوع سوخت
بنزینی
خانواده
بیش از چهار نفر
هزینه نگهداری
متوسط
ابعاد
متوسط

تجهیزات رفاهی استاندارد

تجهیزات ایمنی استاندارد

خودروهای مشابه

چری تیگو 5 Luxury

شاسی بلند/کراس اوور / مدیران خودرو
95,400,000 تومان

هایما S7 توربو اتوماتیک

شاسی بلند/کراس اوور / ایران خودرو
95,074,300 تومان
نقدی / اقساطی / پیش فروش

رنو داستر فول 2WD- مدل 2018

شاسی بلند/کراس اوور / نگین خودرو
115,000,000 تومان
پیش فروش

چری تیگو 5 Excellent

شاسی بلند/کراس اوور / مدیران خودرو
104,540,000 تومان
اقساطی

سانگ یانگ تیوولی

شاسی بلند/کراس اوور / رامک خودرو
112,161,000 تومان
پیش فروش / اقساطی

چری تیگو 5 Luxury Sport

شاسی بلند/کراس اوور / مدیران خودرو
99,390,000 تومان
اقساطی

جک S5 اتوماتیک

شاسی بلند/کراس اوور / کرمان موتور
99,900,000 تومان
نقدی / پیش فروش / اقساطی / اعتباری

چری تیگو 5 Excellent Sport

شاسی بلند/کراس اوور / مدیران خودرو
99,300,800 تومان

رنو داستر SE - 2WD مدل 2017

شاسی بلند/کراس اوور / نگین خودرو
114,000,000 تومان
مقایسه
back to top