تویوتا یاریس

تویوتا یاریس

[آخرین قیمت (توقف عرضه)]

106000000 تومان

شرایط فروشی تعریف نشده است

تجهیزات رفاهی استاندارد

تجهیزات ایمنی استاندارد

تجهیزات اضافی

قیمت بالا مربوط به مدل 2015 است. قیمت های مدل های دیگر به شرح زیر است: هاچ بک 2016: 115000000 صندوقدار 2016: 10990000
مقایسه
back to top