تویوتا پریوس تیپ 3

تویوتا پریوس تیپ 3

[قیمت فعلی]

162000000 تومان

نقدی

قیمت (تومان) توضیحات تحویل
162,000,000 موعد تحویل : 30 روزه مالیات برارزش افزوده ، هزینه شماره گذاری و عوارض 10% در مبلغ خودرو محاسبه شده است فوری

پیش فروش

قیمت (تومان) توضیحات تحویل
45,000,000 پیش پرداخت دوم 30 روز بعد : 15000000 تومان پیش پرداخت سوم 60 روز بعد : 15000000 تومان پیش پرداخت چهارم 90 روز بعد : 15000000 تومان سود مشارکت : 18% سود انصراف : 16% موعد تحویل : 120 روزه تسویه حساب نقدی و به قیمت روز شرکت انجام خواهد شد تخفیف تسویه نقدی : 3500000 تومان مدت دار
35,000,000 پیش پرداخت دوم 30 روز بعد : 10000000 تومان پیش پرداخت سوم 60 روز بعد : 10000000 تومان پیش پرداخت چهارم 90 روز بعد : 10000000 تومان پیش پرداخت پنجم 120 روز بعد : 10000000 تومان پیش پرداخت ششم 150 روز بعد : 10000000 تومان سود مشارکت : 18% سود انصراف : 16% موعد تحویل : 180 روزه تسویه حساب نقدی و به قیمت روز شرکت انجام خواهد شد تخفیف تسویه نقدی : 4000000 تومان مدت دار
35,000,000 پیش پرداخت دوم 30 روز بعد : 10000000 تومان پیش پرداخت سوم 60 روز بعد : 10000000 تومان پیش پرداخت چهارم 90 روز بعد : 10000000 تومان پیش پرداخت پنجم 120 روز بعد : 10000000 تومان پیش پرداخت ششم 150 روز بعد : 10000000 تومان سود مشارکت : 18% سود انصراف : 16% موعد تحویل : 180 روزه تسهیلات : 50000000 تومان کارمزد : 12% بازپرداخت : 8 چک 3 ماهه مدت دار

اعتباری

قیمت (تومان) توضیحات تحویل
45,000,000
+
10 قسط ماهیانه
4,500,000 تومانی
پیش پرداخت دوم 30 روز بعد : 15000000 تومان پیش پرداخت سوم 60 روز بعد : 15000000 تومان پیش پرداخت چهارم 90 روز بعد : 15000000 تومان سود مشارکت : 18% سود انصراف : 16% موعد تحویل : 120 روزه تسهیلات : 45000000 تومان کارمزد:0% مدت دار
45,000,000
+
18 قسط ماهیانه
2,750,000 تومانی
پیش پرداخت دوم 30 روز بعد : 15000000 تومان پیش پرداخت سوم 60 روز بعد : 15000000 تومان پیش پرداخت چهارم 90 روز بعد : 15000000 تومان سود مشارکت : 18% سود انصراف : 16% موعد تحویل : 120 روزه تسهیلات : 45000000 تومان کارمزد:12% بازپرداخت : 6 چک 3 ماهه مدت دار
35,000,000
+
24 قسط ماهیانه
2,360,000 تومانی
پیش پرداخت دوم 30 روز بعد : 10000000 تومان پیش پرداخت سوم 60 روز بعد : 10000000 تومان پیش پرداخت چهارم 90 روز بعد : 10000000 تومان پیش پرداخت پنجم 120 روز بعد : 10000000 تومان پیش پرداخت ششم 150 روز بعد : 10000000 تومان سود مشارکت : 18% سود انصراف : 16% موعد تحویل : 180 روزه تسهیلات : 50000000 تومان کارمزد : 12% بازپرداخت : 8 چک 3 ماهه مدت دار
35,000,000
+
10 قسط ماهیانه
5,000,000 تومانی
پیش پرداخت دوم 30 روز بعد : 10000000 تومان پیش پرداخت سوم 60 روز بعد : 10000000 تومان پیش پرداخت چهارم 90 روز بعد : 10000000 تومان پیش پرداخت پنجم 120 روز بعد : 10000000 تومان پیش پرداخت ششم 150 روز بعد : 10000000 تومان سود مشارکت : 18% سود انصراف : 16% موعد تحویل : 180 روزه تسهیلات : 50000000 تومان کارمزد : 0% بازپرداخت : 10 چک ماهانه مدت دار

تخفیف و سرویس های هدیه

تخفیف ویژه خرید نقدی : 3500000 تومان

خودروهای مشابه

تویوتا کمری

سواری / ایرتویا
159,500,000 تومان

کیا سراتو YD مدل 2017

سواری / اطلس خودرو
158,040,636 تومان
پیش فروش

سیتروئن C4

سواری / سایپا
150,000,000 تومان
مقایسه
back to top