لکسوس ES250

لکسوس ES250

[آخرین قیمت (توقف عرضه)]

325000000 تومان

شرایط فروشی تعریف نشده است

تجهیزات رفاهی استاندارد

تجهیزات ایمنی استاندارد

خودروهای مشابه

پاسات 2018

سواری / ماموت خودرو
308,000,000 تومان
مقایسه
back to top