پژو 207 صندوقدار اتوماتیک

پژو 207 صندوقدار اتوماتیک

[قیمت فعلی]

49000000 تومان

پیش فروش

قیمت (تومان) توضیحات تحویل
27,000,000 رنگ های قابل عرضه: سفید، مشکی، نقره ای، خاکستری، آبی کاسپین، قرمز دوپوششه سود مشارکت: 13% سود انصراف: 10% موعد تحویل: خرداد 97 مابه التفاوت قیمت خودرو در زمان صدور دعوتنامه محاسبه و پس از کسر سود مشارکت از خریدار اخذ می گردد این شرایط از ساعت 11 روز یکشنبه مورخ 96/12/13 تا زمان تکمیل ظرفیت فعال می باشد مدت دار
27,000,000 رنگ های قابل عرضه: سفید، مشکی، نقره ای، خاکستری، آبی کاسپین، قرمز دوپوششه سود مشارکت: 14% سود انصراف: 11% موعد تحویل: تیر 97 مابه التفاوت قیمت خودرو در زمان صدور دعوتنامه محاسبه و پس از کسر سود مشارکت از خریدار اخذ می گردد این شرایط از ساعت 11 روز یکشنبه مورخ 96/12/13 تا زمان تکمیل ظرفیت فعال می باشد مدت دار
27,000,000 رنگ های قابل عرضه: سفید، مشکی، نقره ای، خاکستری، آبی کاسپین، قرمز دوپوششه سود مشارکت: 15% سود انصراف: 12% موعد تحویل: مرداد 97 مابه التفاوت قیمت خودرو در زمان صدور دعوتنامه محاسبه و پس از کسر سود مشارکت از خریدار اخذ می گردد این شرایط از ساعت 11 روز یکشنبه مورخ 96/12/13 تا زمان تکمیل ظرفیت فعال می باشد مدت دار
27,000,000 رنگ های قابل عرضه: سفید، مشکی، نقره ای، خاکستری، آبی کاسپین، قرمز دوپوششه سود مشارکت: 13% سود انصراف: 10% موعد تحویل: خرداد 97 مابه التفاوت قیمت خودرو در زمان صدور دعوتنامه محاسبه و پس از کسر سود مشارکت از خریدار اخذ می گردد این شرایط از ساعت 11 روز یکشنبه مورخ 96/12/13 تا زمان تکمیل ظرفیت فعال می باشد مدت دار
مقایسه
back to top