دانگ فنگ H30 کراس اتوماتیک

دانگ فنگ H30 کراس اتوماتیک

[قیمت فعلی]

75000000 تومان

شرایط فروشی تعریف نشده است

تجهیزات رفاهی استاندارد

تجهیزات ایمنی استاندارد

تجهیزات اضافی

قیمت با رینگ آلومینیومی: 76500000 تومان (کد 72303)

تخفیف و سرویس های هدیه

قیمت با رینگ آلومینیومی: 76500000 تومان (کد 72303)
مقایسه
back to top