دنا پلاس توربوشارژ دنده ای

دنا پلاس توربوشارژ دنده ای

[قیمت فعلی]

89900000 تومان

شرایط فروشی تعریف نشده است

تجهیزات رفاهی استاندارد

تجهیزات ایمنی استاندارد

خودروهای مشابه

بسترن B50F

سواری / بهمن موتور
81,900,000 تومان
مقایسه
back to top