دنا پلاس دنده ای

دنا پلاس دنده ای

[قیمت فعلی]

53265800 تومان

شرایط فروشی تعریف نشده است

تجهیزات رفاهی استاندارد

تجهیزات ایمنی استاندارد

خودروهای مشابه

جک J5 اتوماتیک

سواری / کرمان موتور
62,900,000 تومان
مقایسه
back to top