جیلی GC6
[قیمت فعلی]

79900000 تومان

پیش فروش

قیمت (تومان) توضیحات تحویل
35,000,000 مدل اکسلنت فروش با قیمت قطعی مرحله دوم پرداخت همزمان با صدور دعوتنامه تکمیل وجه سود مشارکت: 18% سود انصراف: 15% تاخیر: 2.5% ماهیانه تخفیف ویژه: 1900000 تومان که از پرداخت مرحله دوم کسر می شود. موعد تحویل: آبان 97 مدت دار
35,000,000 مدل اکسلنت فروش با قیمت قطعی مرحله دوم پرداخت همزمان با صدور دعوتنامه تکمیل وجه سود مشارکت: 18% سود انصراف: 15% تاخیر: 2.5% ماهیانه تخفیف ویژه: 2000000 تومان که از پرداخت مرحله دوم کسر می شود. موعد تحویل: آذر 97 مدت دار
15,000,000 مدل اکسلنت فروش با قیمت قطعی مرحله دوم پرداخت طی یک فقره چک به تاریخ 97/06/15 و مبلغ: 10000000 تومان مرحله سوم پرداخت طی یک فقره چک به تاریخ 97/07/15 و مبلغ: 10000000 تومان مرحله چهارم پرداخت همزمان با صدور دعوتنامه تکمیل وجه سود مشارکت: 18% سود انصراف: 15% تاخیر: 2.5% ماهیانه تخفیف ویژه: 1500000 تومان که از پرداخت مرحله دوم کسر می شود. موعد تحویل: آذر 97 مدت دار

اقساطی

قیمت (تومان) توضیحات تحویل
30,000,000
+
8 قسط ماهیانه
2,500,000 تومانی
مدل اکسلنت فروش با قیمت قطعی مرحله دوم پرداخت طی یک فقره چک به تاریخ 97/06/15 و مبلغ: 10000000 تومان مرحله سوم پرداخت همزمان با صدور دعوتنامه تکمیل وجه مبلغ تسهیلات: 20000000 تومان بازپرداخت: 4 فقره چک 5000000 تومان تاریخ چک ها: 97/10/15 ، 97/12/15 ، 98/02/15 ، 98/04/15 تاخیر: 2.5% ماهیانه موعد تحویل: آبان 97 مدت دار
30,000,000
+
8 قسط ماهیانه
2,500,000 تومانی
مدل اکسلنت فروش با قیمت قطعی مرحله دوم پرداخت طی یک فقره چک به تاریخ 97/06/15 و مبلغ: 5000000 تومان مرحله سوم پرداخت طی یک فقره چک به تاریخ 97/07/15 و مبلغ: 5000000 تومان مرحله چهارم پرداخت همزمان با صدور دعوتنامه تکمیل وجه مبلغ تسهیلات: 20000000 تومان بازپرداخت: 4 فقره چک 5000000 تومان تاریخ چک ها: 97/10/15 ، 97/12/15 ، 98/02/15 ، 98/04/15 تاخیر: 2.5% ماهیانه موعد تحویل: آذر 97 مدت دار

تجهیزات اضافی

قیمت مدل الیت: 69900000 تومان می باشد.
مقایسه
back to top