جیلی GC6
[قیمت فعلی]

67900000 تومان

پیش فروش

قیمت (تومان) توضیحات تحویل
20,000,000 مرحله دوم پرداخت همزمان با صدور دعوتنامه و به قیمت روز خودرو پس از کسر سود مشارکت می باشد سود مشارکت: 18% سود انصراف: 15% تاخیر: 30% تخفیف: 900000 تومان موعد تحویل: مرداد 97 مدت دار
20,000,000 مرحله دوم پرداخت همزمان با صدور دعوتنامه و به قیمت روز خودرو پس از کسر سود مشارکت می باشد سود مشارکت: 18% سود انصراف: 15% تاخیر: 30% تخفیف: 1100000 تومان موعد تحویل: شهریور 97 مدت دار
20,000,000 مرحله دوم پرداخت همزمان با صدور دعوتنامه و به قیمت روز خودرو پس از کسر سود مشارکت می باشد سود مشارکت: 18% سود انصراف: 15% تاخیر: 30% تخفیف: 1300000 تومان موعد تحویل: مهر 97 مدت دار
30,000,000 مرحله دوم پرداخت همزمان با صدور دعوتنامه و به قیمت روز خودرو پس از کسر سود مشارکت می باشد سود مشارکت: 18% سود انصراف: 15% تاخیر: 30% تخفیف: 1200000 تومان موعد تحویل: مرداد 97 مدت دار
30,000,000 مرحله دوم پرداخت همزمان با صدور دعوتنامه و به قیمت روز خودرو پس از کسر سود مشارکت می باشد سود مشارکت: 18% سود انصراف: 15% تاخیر: 30% تخفیف: 1600000 تومان موعد تحویل: مهر 97 مدت دار
20,000,000 مرحله دوم پرداخت به تاریخ 97/04/16 و مبلغ: 10000000 تومان مرحله سوم پرداخت همزمان با صدور دعوتنامه و به قیمت روز خودرو پس از کسر سود مشارکت می باشد سود مشارکت: 18% سود انصراف: 15% تاخیر: 30% تخفیف: 1200000 تومان موعد تحویل: شهریور 97 مدت دار
10,000,000 مرحله دوم پرداخت به تاریخ 97/04/16 و مبلغ: 10000000 تومان مرحله سوم پرداخت به تاریخ 97/05/16 و مبلغ: 10000000 تومان مرحله چهارم پرداخت همزمان با صدور دعوتنامه و به قیمت روز خودرو پس از کسر سود مشارکت می باشد سود مشارکت: 18% سود انصراف: 15% تاخیر: 30% تخفیف: 1400000 تومان موعد تحویل: مهر 97 مدت دار

اقساطی

قیمت (تومان) توضیحات تحویل
10,000,000
+
8 قسط ماهیانه
2,500,000 تومانی
مرحله دوم پرداخت به تاریخ 97/04/16 و مبلغ: 10000000 تومان مرحله سوم پرداخت همزمان با صدور دعوتنامه و به قیمت روز خودرو پس از کسر سود مشارکت می باشد تسهیلات: 20000000 تومان بازپرداخت: هر 2 ماه یک چک تاریخ هر چک: 97/08/15 سود مشارکت: 18% سود انصراف: 15% تاخیر: 30% تخفیف: 900000 تومان موعد تحویل: شهریور 97 مدت دار
20,000,000
+
8 قسط ماهیانه
2,500,000 تومانی
مرحله دوم پرداخت همزمان با صدور دعوتنامه و به قیمت روز خودرو پس از کسر سود مشارکت می باشد تسهیلات: 20000000 تومان بازپرداخت: هر 2 ماه یک چک تاریخ اولین چک: 97/07/15 سود مشارکت: 18% سود انصراف: 15% تخفیف: 900000 تومان تاخیر: 30% موعد تحویل: مرداد 97 مدت دار
6,700,000
+
8 قسط ماهیانه
2,500,000 تومانی
مرحله دوم پرداخت به تاریخ 97/04/16 و مبلغ: 6700000 تومان مرحله سوم پرداخت به تاریخ 97/05/16 و مبلغ: 6700000 تومان مرحله چهارم پرداخت همزمان با صدور دعوتنامه و به قیمت روز خودرو پس از کسر سود مشارکت می باشد تسهیلات: 20000000 تومان تاریخ اولین چک: 97/09/15 بازپرداخت: هر 2 ماه یک چک سود مشارکت: 18% سود انصراف: 15% تاخیر: 30% تخفیف: 1000000 تومان موعد تحویل: مهر 97 مدت دار

خودروهای مشابه

چری آریزو 5 دستی

سواری / مدیران خودرو
76,400,000 تومان
اقساطی

چری آریزو 5 Luxury

سواری / مدیران خودرو
69,401,000 تومان

برلیانس H320 اتوماتیک

سواری / پارس خودرو
63,741,000 تومان
اعتباری

برلیانس H330 اتوماتیک

سواری / پارس خودرو
66,481,000 تومان
نقدی / اعتباری

بسترن B30

سواری / بهمن موتور
69,860,000 تومان
پیش فروش

جک J4

سواری / کرمان موتور
66,900,000 تومان
پیش فروش

جک J5 اتوماتیک

سواری / کرمان موتور
62,900,000 تومان
مقایسه
back to top