مزدا 3 New
[قیمت فعلی]

142700000 تومان

نقدی

قیمت (تومان) توضیحات تحویل
149,470,000 ظرفیت به پایان رسید. فروش فوری مزدا 3 جدید این شرایط با یکسال سرویس رایگان بهمن موتور می باشد. تحویل: 30 روزه این بخشنامه از ساعت 9 روز چهارشنبه مورخ 97/05/03 تا زمان تکمیل ظرفیت فعال می باشد. ثبت نام به صورت اینترنتی و محدود فوری
142,700,000 ظرفیت به پایان رسید. فروش فوری مزدا 3 جدید تحویل: 30 روزه این بخشنامه از ساعت 9 روز چهارشنبه مورخ 97/05/03 تا زمان تکمیل ظرفیت فعال می باشد. ثبت نام به صورت اینترنتی و محدود فوری

تجهیزات رفاهی استاندارد

تجهیزات ایمنی استاندارد

مقایسه
back to top