دی اس 5 مدل 2018

دی اس 5 مدل 2018

[قیمت فعلی]

313000000 تومان

نقدی

قیمت (تومان) توضیحات تحویل
303,610,000 تخفیف خرید نقدی: 9390000 تومان موعد تحویل: 30 روزه هزینه مالیات برارزش افزوده در قیمت خودرو لحاظ گردیده است فوری خرید اینترنتی

اقساطی

قیمت (تومان) توضیحات تحویل
193,000,000
+
24 قسط ماهیانه
5,991,000 تومانی
مبلغ تسهیلات: 120000000 تومان نرخ سود: 18% موعد تحویل: 30 روزه هزینه مالیات برارزش افزوده در قیمت خودرو لحاظ گردیده است فوری خرید اینترنتی
193,000,000
+
12 قسط ماهیانه
10,000,000 تومانی
مبلغ تسهیلات: 120000000 تومان نرخ سود: 0% موعد تحویل: 30 روزه هزینه مالیات برارزش افزوده در قیمت خودرو لحاظ گردیده است فوری خرید اینترنتی
مقایسه
back to top