دی اس 3 مدل 2018

دی اس 3 مدل 2018

[قیمت فعلی]

188500000 تومان

نقدی

قیمت (تومان) توضیحات تحویل
182,845,000 تخفیف خرید نقدی: 5655000 تومان موعد تحویل: 30 روزه هزینه مالیات برارزش افزوده در قیمت خودرو لحاظ گردیده است امکان سفارش این خودرو با چرم ناپا به مبلغ 4700000 تومان وجود دارد فوری خرید اینترنتی

اقساطی

قیمت (تومان) توضیحات تحویل
118,500,000
+
24 قسط ماهیانه
3,495,000 تومانی
مبلغ تسهیلات: 70000000 تومان نرخ سود: 18% موعد تحویل: 30 روزه هزینه مالیات برارزش افزوده در قیمت خودرو لحاظ گردیده است امکان سفارش این خودرو با چرم ناپا به مبلغ 4700000 تومان وجود دارد فوری خرید اینترنتی
118,500,000
+
12 قسط ماهیانه
5,833,000 تومانی
مبلغ تسهیلات: 70000000 تومان نرخ سود: 0% موعد تحویل: 30 روزه هزینه مالیات برارزش افزوده در قیمت خودرو لحاظ گردیده است امکان سفارش این خودرو با چرم ناپا به مبلغ 4700000 تومان وجود دارد فوری خرید اینترنتی

تجهیزات رفاهی استاندارد

تجهیزات ایمنی استاندارد

خودروهای مشابه

مقایسه
back to top