میتسوبیشی لنسر 1.8 - 2017

میتسوبیشی لنسر 1.8 - 2017

[قیمت فعلی]

139800000 تومان

پیش فروش

قیمت (تومان) توضیحات تحویل
25,000,000 پیش پرداخت دوم یک فقره چک 30 روزه به مبلغ : 25000000 تومان (با کسر مبلغ تخفیف خرید نقدی) مابه التفاوت در زمان صدور دعوتنامه : 85800000 تومان سود مشارکت : 18% موعد تحویل : 60 روزه مدت دار
20,000,000 پیش پرداخت دوم یک فقره چک 30 روزه به مبلغ : 20000000 تومان پیش پرداخت سوم یک فقره چک 90 روزه به مبلغ : 20000000 تومان مابه التفاوت علی الحساب در زمان صدور دعوتنامه : 79800000 تومان سود مشارکت : 18% موعد تحویل : 120 روزه مدت دار

اعتباری

قیمت (تومان) توضیحات تحویل
25,000,000
+
12 قسط ماهیانه
4,750,000 تومانی
پیش پرداخت دوم یک فقره چک 30 روزه به مبلغ : 25000000 تومان مابه التفاوت علی الحساب در زمان صدور دعوتنامه : 34292124 تومان نرخ بهره : ندارد مبلغ تسهیلات : 57000000 تومان سود مشارکت : 18% موعد تحویل : 60 روزه مدت دار
25,000,000
+
24 قسط ماهیانه
2,740,000 تومانی
پیش پرداخت دوم یک فقره چک 30 روزه به مبلغ : 25000000 تومان مابه التفاوت علی الحساب در زمان صدور دعوتنامه : 36135337 تومان نرخ بهره : 14% مبلغ تسهیلات : 57000000 تومان سود مشارکت : 18% موعد تحویل : 60 روزه مدت دار

اقساطی

قیمت (تومان) توضیحات تحویل
57,000,000
+
12 قسط ماهیانه
4,750,000 تومانی
پیش پرداخت دوم طی یک فقره چک 20 روزه به مبلغ : 22000000 تومان مابه التفاوت علی الحساب در زمان صدور دعوتنامه : 5292124 تومان نرخ بهره : ندارد مبلغ تسهیلات : 57000000 تومان موعد تحویل : 40 روزه مدت دار
57,000,000
+
24 قسط ماهیانه
2,740,000 تومانی
پیش پرداخت دوم طی یک فقره چک 20 روزه به مبلغ : 22000000 تومان مابه التفاوت علی الحساب در زمان صدور دعوتنامه : 7135337 تومان نرخ بهره : 14% مبلغ تسهیلات : 57000000 تومان موعد تحویل : 40 روزه مدت دار

نقدی مرحله ای

قیمت (تومان) توضیحات تحویل
95,000,000 پیش پرداخت دوم طی یک فقره چک 20 روزه به مبلغ : 24000000 تومان (با کسر مبلغ تخفیف خرید نقدی) مابه التفاوت علی الحساب در زمان صدور دعوتنامه : 16800000 تومان موعد تحویل : 40 روزه مدت دار

تجهیزات رفاهی استاندارد

تجهیزات ایمنی استاندارد

تخفیف و سرویس های هدیه

تخفیف فروش نقدی : 4 میلیون تومان

خودروهای مشابه

ام جی 6

سواری / مدیا موتورز
137,000,000 تومان

تویوتا کمری

سواری / ایرتویا
159,500,000 تومان

سیتروئن C4

سواری / سایپا
150,000,000 تومان
مقایسه
back to top