کامیونت M5.2

کامیونت M5.2

[قیمت فعلی]

125000000 تومان

شرایط فروشی تعریف نشده است
کلاس خودرو
کامیونت/کامیون
گیربکس
دستی
نوع سوخت
دیزلی
خانواده
دو نفر
هزینه نگهداری
کم
ابعاد
بزرگ

تجهیزات رفاهی استاندارد

تجهیزات ایمنی استاندارد

مقایسه
back to top